โปรโมชันพิเศษ

จิตวิทยาเด็ก: ความรู้ฉบับพกพา

257.00฿

อื่นๆ

ชื่อต้นฉบับ Child Psychology: A Very Short Introduction
ผู้เขียน Usha Goswami
ผู้แปล สุภลัคน์ ลวดลาย, วรัญญู กองชัยมงคล
จำนวนหน้า 232 หน้า

รายละเอียดเพิ่มเติม

สมองของทารกเรียนรู้ภาษาได้อย่างไร?
คำถามแบบใดที่จะช่วยกระตุ้นให้เด็กจดจำได้แม่นยำขึ้น?
เหตุใดเด็ก 6 ขวบจึงแก้ปัญหาบางอย่างได้ดีกว่าผู้ใหญ่?
ระดับ “ความมั่นคง” ของความผูกพันส่งผลอย่างไรต่อพัฒนาการเด็ก?


โลกของจิตวิทยาเด็กคือแดนพิศวงที่เต็มไปด้วยความเป็นไปได้ไร้ขอบเขต จิตวิทยาเด็ก: ความรู้ฉบับพกพา คือกุญแจไขสู่โลกมหัศจรรย์ในสมองของทารกไปจนถึงวัยรุ่นตอนต้น โดยครอบคลุมทั้งพัฒนาการทางร่างกาย สติปัญญา พฤติกรรมทางสังคม รวมถึงแง่มุมซับซ้อนอย่างการเรียนรู้ภาษา การใช้เหตุผล หรือจริยธรรม 


หนังสือเล่มนี้จะแสดงให้เห็นบทบาทของสภาพแวดล้อมที่มีอิทธิพลเหนือพันธุกรรม นับตั้งแต่การเลี้ยงดูในครอบครัว ความสัมพันธ์กับพี่น้องและเพื่อน การเล่น หรือการเรียนรู้ในโรงเรียน นี่คือคู่มือชั้นดีที่ผสานองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และความเข้าใจทางจิตวิทยาเข้าด้วยกัน เพื่อให้ผู้ใหญ่ช่วย “ประคอง” ให้เด็กก้าวเดินบนเส้นทางแห่งพัฒนาการได้อย่างมั่นคงและเติบโตอย่างเต็มศักยภาพ

 

Child Phychology_preview