vdo: bookscape x dtac Book Talk “เข้าใจโลกใหม่ของวัยรุ่นยุควุ่นเน็ต”

ชวนชมคลิปสำรวจและทำความเข้าใจโลกโซเชียลมีเดียอันซับซ้อนของวัยรุ่น ในงานเสวนาที่บอกได้คำเดียวว่า สนุกมาก!

งานนี้ยังเป็นการเปิดตัวหนังสือ It’s Complicated: the social lives of networked teens ผลงานของ danah boyd นักวิจัยของไมโครซอฟต์ ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีและวัฒนธรรมวัยรุ่น ที่อาจช่วยให้เราทำความเข้าใจวาทกรรม “สังคมก้มหน้า” รวมถึงความเข้าใจผิดอื่นๆ เกี่ยวกับการใช้โซเชียลมีเดียของเด็กๆ ยุคนี้ได้อย่างถึงแก่น

 

 

โดยผู้ร่วมเสวนาจากหลากหลายแวดวง ตั้งแต่ผู้กำหนดนโยบาย ผู้พัฒนาหลักสูตรการสอน คนทำงานสร้างสรรค์ที่คลุกคลีและคุ้นเคยกับวัยรุ่น และตัวแทนคนรุ่นใหม่

นพ.ประวิทย์ ลี่สถาพรวงศา กรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.)

ผศ.อรรถพล อนันตวรสกุล คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานเครือข่ายการศึกษาเพื่อสร้างพลเมืองประชาธิปไตย

เกรียงไกร วชิรธรรมพร นักเขียนบทและผู้กำกับภาพยนตร์ซีรีส์ ฮอร์โมน วัยว้าวุ่น

พัทน์ ภัทรนุธาพร นักศึกษา MIT Media Lab

 

ชวนสนทนาโดย วรพจน์ วงศ์กิจรุ่งเรือง บรรณาธิการอำนวยการ สำนักพิมพ์ bookscape หัวหน้าโครงการอินเทอร์เน็ตศึกษา สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย เมื่อวันอาทิตย์ที่ 15 กรกฎาคม 2561 เวลา 14.00-16.00 น. ห้อง Library ชั้น 32 ดีแทคเฮาส์ จามจุรีสแควร์