About

รู้จัก bookscape

:: space for opening all possible worlds ::

 

bookscape เป็นสำนักพิมพ์อิสระที่มุ่งมั่นในการทำ ‘หนังสือ’ เพื่อสร้างสรรค์ปัญญาความรู้ใหม่ให้แก่สังคมไทย ตั้งแต่ปัญญาความรู้ด้านเศรษฐกิจการเมือง ธุรกิจ ประวัติศาสตร์ การศึกษา วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี จิตวิทยา จนถึงปัญญาความรู้ด้านศิลปะ การออกแบบ วรรณกรรม และไลฟ์สไตล์

bookscape เชื่อมั่นในการเปลี่ยนแปลงสังคมด้วย ‘ปัญญาความรู้’ เราอยากทำหน้าที่เป็น ‘สะพาน’ เชื่อม ‘โลกวิชาการ’ เข้ากับ ‘โลกมวลชน’ เชื่อม ‘ปัญญาความรู้โลก’ เข้ากับ ‘ปัญญาความรู้ไทย’ และเชื่อม ‘สำนักพิมพ์ต่างชาติ’ กับ ‘สำนักพิมพ์ไทย’ เข้าด้วยกัน ทั้งหมดนั้น ผ่าน ‘หนังสือ’ – พื้นที่สำคัญในการแลกเปลี่ยนความรู้และความคิดสร้างสรรค์ และเปิดโลกอันหลากหลายให้เรามองเห็นความเป็นไปได้ใหม่ๆ – ไม่ว่ายุคสมัยจะเปลี่ยนแปลงไปเช่นไรก็ตาม

ในอนาคต bookscape อยากใช้ ‘หนังสือ’ เป็นสื่อกลางและเครื่องมือในการเชื่อมโยงการทำงานความรู้ในมิติต่างๆ ผ่านช่องทางที่หลากหลาย เพื่อนำปัญญาความรู้จาก ‘หนังสือ’ เข้าถึงคนวงกว้างขึ้น อย่างมีพลังมากขึ้น ผ่านกิจกรรมความรู้หลายรูปแบบ

bookscape เริ่มต้นทำ ‘หนังสือ’ ในปี 2561 แม้เป็นสำนักพิมพ์น้องใหม่ แต่ไม่ใช่มือใหม่ในวงการหนังสือ  ทีมงานของเราเป็นคณะบรรณาธิการมืออาชีพที่มีประสบการณ์ทำหนังสือมามากกว่าสิบห้าปี และยังตั้งใจสานต่อพันธกิจและสปิริตของการทำหนังสือแปลชั้นดีมีคุณภาพเพื่อเปิดโลกใหม่และสร้างปัญญาความรู้ให้สังคมไทย

บรรณาธิการอำนวยการของ bookscape ทั้งสองคน – ปกป้อง จันวิทย์ และ วรพจน์ วงศ์กิจรุ่งเรือง – เป็นอดีตผู้ก่อตั้ง บรรณาธิการอำนวยการ และบรรณาธิการบริหารของสำนักพิมพ์ openworlds ซึ่งมีส่วนสำคัญในการสร้างสรรค์หนังสือแปลชั้นนำจากต่างประเทศร่วม 100 ปก ตลอดระยะเวลาเกือบ 8 ปี (2553-2560) จวบจน openworlds ตัดสินใจยุติบทบาทในฐานะสำนักพิมพ์ในปี 2560

 

ทีมงาน bookscape

บรรณาธิการอำนวยการ : ปกป้อง จันวิทย์ | วรพจน์ วงศ์กิจรุ่งเรือง

บรรณาธิการบริหาร : ณัฏฐพรรณ เรืองศิรินุสรณ์

บรรณาธิการสร้างสรรค์เนื้อหา : อภิรดา มีเดช

ศิลปกรรม : ยุทธภูมิ ปันฟอง

ผู้จัดการสำนักพิมพ์ : ดวงกมล บุญจันทร์

 

เพื่อนร่วมงาน : นักแปล นักเขียน และนักออกแบบ

เกษียร เตชะพีระ | คุณากร วาณิชย์วิรุฬห์ | ชวณัฐ สุวรรณ | ฐณฐ จินดานนท์ | ฐิติรัตน์ ทิพย์สัมฤทธิ์กุล | ดลพร รุจิรวงศ์ | ทิพย์นภา หวนสุริยา | ธเนศ อาภรณ์สุวรรณ | นักรบ มูลมานัส | ปราบดา หยุ่น | พรชนิตว์ วิศิษฐชัยชาญ | พรเทพ เบญญาอภิกุล | พลอยแสง เอกญาติ | พิมพัชรา กุศลวิทิต | เมษ์ ศรีพัฒนาสกุล | รติพร ชัยปิยะพร | ลลิตา ผลผลา | วรัญญู กองชัยมงคล | วรากรณ์ สามโกเศศ | วิชยา ปิดชามุก | วีระยุทธ กาญจน์ชูฉัตร | ศรพล ตุลยะเสถียร | ศุภณัฏฐ์ ศศิวุฒิวัฒน์ | ศุภมิตร ปิติพัฒน์ | สมคิด พุทธศรี | สมชาย ปรีชาศิลปกุล | สายพิณ ศุพุทธมงคล | สุทธิมาน ลิมปนุสรณ์ | สุนันทา วรรณสินธ์ เบล | สุภลัคน์ ลวดลาย | สุรเดช โชติอุดมพันธ์ | อนุสรณ์ ติปยานนท์ | อาร์ม ตั้งนิรันดร | อาวุธ ธีระเอก

 

ติดต่อและติดตาม bookscape 

บริษัท บุ๊คสเคป จำกัด

Bookscape Publishing House

ที่อยู่: 15 อาคารรัจนาการ ชั้น 4 ซอยประดิพัทธ์ 17 ถนนประดิพัทธ์ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

15 Rajanakarn Building 4th Floor Soi Pradipat 17, Pradipat Road , Phaya Thai Bangkok 10400 Thailand

โทรศัพท์: 0-92110-5501

อีเมล: [email protected]

เว็บไซต์: bookscape.co

เฟซบุ๊ก: facebook.com/bookscape.co

ทวิตเตอร์: twitter.com/bookscape_co

อินสตาแกรม: instagram.com/bookscape.co