ร่วมงานกับ bookscape

bookscape ยินดีร่วมงานกับนักอ่าน นักแปล และนักเขียน ผู้เชื่อมั่นในพลังของ ‘หนังสือ’ เช่นเดียวกับเรา

ผู้สนใจเสนองานแปลและงานเขียนกับ bookscape สามารถส่งข้อมูลและผลงานมาได้ที่ bookscapethailand(at)gmail.com ในชื่อหัวข้อ “เสนอต้นฉบับ: (ชื่อหนังสือ)”

 

งานแปล

(1) แนะนำข้อมูลและความน่าสนใจของหนังสือที่ต้องการแปล พร้อมแผนการทำงาน

(2) ตัวอย่างผลงานแปลบทแรก (ประมาณ 10 หน้า) พร้อมต้นฉบับภาษาอังกฤษ

(3) ประวัติส่วนตัวและผลงานในอดีต

 

งานเขียน

(1) แนะนำข้อมูลและความน่าสนใจของหนังสือที่เขียน

(2) ต้นฉบับสมบูรณ์ของหนังสือ

(3) ประวัติส่วนตัวและผลงานในอดีต