-10%

ฟรีดริช ฮาเย็ก: ต้นธารความคิดเสรีภาพนิยมยุคใหม่

285฿ 242฿

หนังสือเล่มนี้เป็นคู่มือฉบับย่อที่ครบครันสำหรับการศึกษาความคิด และอิทธิพลของฮาเย็ก นักเศรษฐศาสตร์รางวัลโนเบลปี 1974 เหมาะสำหรับผู้ที่เชื่อมั่นในพลังแห่งเสรีภาพและผู้สนใจ แนวคิดอมตะที่ยังคงความสำคัญยิ่งต่อทิศทางการเมือง และการดำเนินนโยบายเศรษฐกิจในโลกใหม่ แห่งศตวรรษที่ 21

SKU: 9786168221617 Category: Tags: , , , , , ,
ชื่อหนังสือ ฟรีดริช ฮาเย็ก: ต้นธารความคิดเสรีภาพนิยมยุคใหม่ (Friedrich Hayek: The Ideas and Influence of the Libertarian Economist
ผู้เขียน Eamonn Butler
ผู้แปล พิชิต ลิขิตกิจสมบูรณ์
จำนวนหน้า 224 หน้า
ปีที่พิมพ์ 2563

Description

“ความศรัทธาของเราที่มีต่อเสรีภาพ … อยู่บนความเชื่อว่า เสรีภาพโดยรวมจะปลดปล่อยพลังเพื่อสิ่งที่ดีมากกว่าสิ่งที่เลว”
– ฟรีดริช ฮาเย็ก, The Constitution of Liberty  

ฟรีดริช ฮาเย็ก คือนักเศรษฐศาสตร์คนสำคัญแห่งศตวรรษที่ 20 ผู้จุดประกายแนวคิดเสรีภาพนิยมอันเป็นรากฐานของลัทธิเสรีนิยมใหม่ นักคิดผู้เชื่อมั่นในพลังของปัจเจกชน สังคมเสรีภาพ ระบบเศรษฐกิจเสรี และยืนหยัดท่ามกลางกระแสการเติบใหญ่ของรัฐ พหูสูตผู้สร้างคุณูปการต่อ ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ การเมือง นิติศาสตร์ ตลอดจนจิตวิทยา

ฟรีดริช ฮาเย็ก: ต้นธารความคิดเสรีภาพนิยมยุคใหม่ โดย เอมอนน์ บัตเลอร์ ผู้อำนวยการสถาบันอาดัม สมิธ พาผู้อ่านย้อนรอยแนวคิดที่เปลี่ยนแปลงโลกของฮาเย็ก สำรวจรากฐานของเสรีภาพ วิเคราะห์ตลาดและวัฏจักรรุ่งเรือง-ตกต่ำทางเศรษฐกิจ ชี้ให้เห็นความผิดพลาดของลัทธิสังคมนิยมที่อาจพาประเทศลื่นไถลไปสู่เผด็จการเบ็ดเสร็จ ตีแผ่ข้อจำกัดของสังคมศาสตร์และข้อเตือนใจสำหรับ เหล่าวิศวกรสังคม ตลอดจนนำเสนอมุมมองรอบด้านจากผู้ต่อต้านฮาเย็ก รวมทั้งวิวาทะทางนโยบายอันเลื่องลือระหว่างฮาเย็กกับเคนส์

หนังสือเล่มนี้เป็นคู่มือฉบับย่อที่ครบครันสำหรับการศึกษาความคิด และอิทธิพลของฮาเย็ก นักเศรษฐศาสตร์รางวัลโนเบลปี 1974 เหมาะสำหรับผู้ที่เชื่อมั่นในพลังแห่งเสรีภาพและผู้สนใจ แนวคิดอมตะที่ยังคงความสำคัญยิ่งต่อทิศทางการเมือง และการดำเนินนโยบายเศรษฐกิจในโลกใหม่ แห่งศตวรรษที่ 21

อ่านตัวอย่างเนื้อหาบางส่วนได้ที่นี่

You may also like…