-10%

เศรษฐศาสตร์: ความรู้ฉบับพกพา (A Very Short Introductions – Economics)

315฿ 268฿

นัก (เรียนรู้) เศรษฐศาสตร์อย่าพลาด! ความรู้ฉบับพกพา วิเคราะห์ศาสตร์และศิลป์ของเศรษฐศาสตร์ ในหลากหลายมิติ พร้อมชวนตั้งคำถามท้าทายแห่งยุคสมัย เพื่อทำความเข้าใจชีวิตของผู้คน เศรษฐกิจ และสังคม

SKU: 9786168221198 Category: Tags: , , , , , , ,
ชื่อหนังสือ เศรษฐศาสตร์: ความรู้ฉบับพกพา (Economics: A Very Short Introduction)
ผู้เขียน Partha Dasgupta
ผู้แปล ฉัตร คำแสง
จำนวนหน้า 264 หน้า
ปีที่พิมพ์ 2562

Description

  • ทำไมบางประเทศยากจน บางประเทศร่ำรวย
  • ทำไมคนไร้แรงจูงใจร่วมแก้ปัญหาโลกร้อน
  • บรรทัดฐานและกฎหมายเกี่ยวพันกับพัฒนาการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอย่างไร
  • กฎการลงคะแนนเสียงมีอิทธิพลอย่างไรต่อการผลักดันนโยบายสาธารณะที่ดี

หนังสือ เศรษฐศาสตร์: ความรู้ฉบับพกพา (Economics A Very Short Introduction) นำเสนอศาสตร์และศิลป์ของ เศรษฐศาสตร์ เพื่อ เข้าใจชีวิตของผู้คนและสังคมเศรษฐกิจผ่านสถาบันหลักของระบบเศรษฐกิจอย่าง ตลาด รัฐ และชุมชน

พาร์ธา ดาสคุปตะ แห่งคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ พาผู้อ่านสำรวจโลกของ เศรษฐศาสตร์ ที่มีขอบเขตกว้างไกลกว่าศาสตร์แห่งการจัดสรรทรัพยากร ที่มีจำกัดให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ด้วยเครื่องมือที่มากกว่าอุปสงค์ อุปทาน และกลไกตลาด

ร่วมหาคำตอบว่า ความไว้วางใจ บรรทัดฐานทางสังคม นิติรัฐ ประชาธิปไตย วัฒนธรรม ธรรมาภิบาล วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ทรัพยากรธรรมชาติ สัมพันธ์เชื่อมโยงอย่างไร กับวิถีเศรษฐกิจและสวัสดิภาพของปัจเจกบุคคล ครัวเรือน ธุรกิจ และประเทศ

หากใครมองหาตำราเศรษฐศาสตร์เล่มใหม่ที่พยายามตอบคำถามท้าทายแห่งยุคสมัย ครอบคลุมหลักคิดและทฤษฎีเศรษฐศาสตร์พื้นฐาน และเชื่อมโยงมิติทางเศรษฐศาสตร์ เข้ากับศาสตร์อื่นๆ นี่คือหนังสือเศรษฐศาสตร์เบื้องต้นรสชาติใหม่ที่อยากชวน นัก(เรียนรู้)เศรษฐศาสตร์ทุกคนอ่าน

อ่านตัวอย่างหนังสือได้ที่นี่

VSI Economics Layout-หน้า 5-27