โปรโมชันพิเศษ

โลกาภิวัตน์: ความรู้ฉบับพกพา (ฉบับปรับปรุงเนื้อหาใหม่)

266.00฿

อื่นๆ

ชื่อต้นฉบับ Globalization: A Very Short Introduction, fourth edition
ผู้เขียน Manfred B. Steger
ผู้แปล วรพจน์ วงศ์กิจรุ่งเรือง
จำนวนหน้า 240 หน้า

คำอธิบาย

เมสซิ และ เจ. โล นักฟุตบอลและดาราชื่อดังสะท้อนพลวัตของโลกาภิวัตน์อย่างไร?

วิกฤตเศรษฐกิจในสหรัฐฯ กรีซ และจีน เกี่ยวพันกับการหลอมรวมของตลาดการเงินและการค้าในระดับโลกอย่างไร?

“เบร็กซิต” และลัทธิชาตินิยมทางเศรษฐกิจภายใต้การนำของโดนัลด์ ทรัมป์ เป็นสัญญาณถึงการไหลย้อนกลับของโลกาภิวัตน์หรือไม่?

ความเสี่ยงข้ามชาติอย่างภาวะโลกร้อนจะนำพาจุดจบมาสู่มนุษยชาติหรือกระตุ้นให้เกิดความร่วมมือในระดับโลก?

แมนเฟร็ด สเตเกอร์ ศาสตราจารย์ด้านโลกศึกษาจากมหาวิทยาลัยฮาวายอิ-มาโนอา จะพาเราไปรู้จัก โลกาภิวัตน์ อย่างถ่องแท้รอบด้าน ตั้งแต่คำนิยามอันเป็นที่ถกเถียง เจาะลึกความเป็นมาทางประวัติศาสตร์ พร้อมสำรวจมิติทางเศรษฐกิจ การเมือง วัฒนธรรม นิเวศ รวมถึงมิติทางอุดมการณ์ ซึ่งเป็นวาทกรรมอันทรงอานุภาพที่อยู่เบื้องหลังมโนทัศน์ที่มนุษย์มีต่อโลกาภิวัตน์

โลกาภิวัตน์: ความรู้ฉบับพกพา ฉบับปรับปรุงเนื้อหาล่าสุดนี้ ไม่เพียงฉายภาพปรากฏการณ์อันซับซ้อนอย่างโลกาภิวัตน์ได้อย่างเป็นระบบ กระชับ และเข้าใจง่าย แต่ยังปรับเพิ่มเนื้อหาให้สอดรับกับสถานการณ์ปัจจุบัน เช่น ภาวะความเหลื่อมล้ำที่เพิ่มสูงขึ้น ปัญหาคลื่นผู้อพยพจากตะวันออกกลางและแอฟริกา และการชนะเลือกตั้งของผู้นำประชานิยมแนวชาตินิยมอย่างโดนัลด์ ทรัมป์ ซึ่งจะช่วยให้ผู้อ่านเข้าใจและประเมินอนาคตของโลกาภิวัตน์ภายใต้สถานการณ์ร่วมสมัยได้ดียิ่งขึ้น

 

VSI Globalization review