ลด

ฐานันดรที่สามคืออะไร?

266.00฿

อื่นๆ

ชื่อต้นฉบับ Qu’est-ce que le Tiers-Etat? (What Is the Third Estate?)
ผู้เขียน Emmanuel Joseph Sieyès
ผู้แปล ภัควดี วีระภาสพงษ์
จำนวนหน้า 264 หน้า

รายละเอียดเพิ่มเติม

“เหตุผลและความยุติธรรมไม่สามารถโอนอ่อนเพื่อเอาใจท่าน มันไม่คู่ควรแม้กระทั่งคำถามว่า ในท้ายที่สุด ชนชั้นอภิสิทธิ์ควรมีที่ทางตรงไหนในระบบสังคม

นั่นเปรียบเสมือนการตั้งคำถามว่าธาตุเหลวที่เป็นพิษควรมีที่ทางตรงไหนในร่างกายของคนป่วย ในเมื่อธาตุเหลวนั้นบ่อนเซาะและทรมานร่างกายที่มันอาศัย ธาตุเหลวนั้นต้องถูก ‘สยบ’ เพียงประการเดียว …

แต่ดูเหมือนมีผู้บอกแก่ท่านว่า ท่านยังไม่พร้อมต่อการมีสุขภาพดี แล้วท่านก็น้อมรับฟังคติเตือนใจดังกล่าวจากภูมิปัญญาแห่งอภิชนอย่างว่าง่ายเชื่องเชื่อไม่ต่างจากชาวตะวันออกไกลยอมรับบุญทำกรรมแต่งเป็นเครื่องปลอบประโลมใจ

ดังนั้นก็จงทนป่วยต่อไป!”

— เอ็มมานูแอล โจเซฟ ซิแยส

 

third estate 4-20

คุณอาจจะชื่นชอบ…