-10%

องค์กรไม่กลัว (The Fearless Organization)

350฿ 298฿

นี่คือคู่มือชั้นยอดสำหรับสร้างองค์กรที่แข็งแกร่งจากภายใน และส่งเสริมให้คนทำงานซึ่งเป็น “หัวใจ” ขององค์กร เรียนรู้และเติบโตได้โดยปราศจากความกลัว

SKU: 9786168313411 Categories: , Tags: , , , , , , , , , , , ,
ชื่อหนังสือ The Fearless Organization: Creating Psychological Safety in the Workplace for Learning, Innovation, and Growth
ผู้เขียน Amy C. Edmondson
ผู้แปล ทิพย์นภา หวนสุริยา
จำนวนหน้า 304 หน้า
ปีที่พิมพ์ 2565

Description

ในโลกที่ผันผวน ไม่แน่นอน ซับซ้อน และคลุมเครือ (VUCA) องค์กรต้องการความกล้าหาญที่จะฝ่าคลื่นลมยิ่งกว่ายุคไหนๆ ทว่าแม้จะจ้างคนมีพรสวรรค์มามากเพียงใด ความเก่งก็ไม่อาจฉายแสงหากถูก ความกลัว” บดบั แนวคิดชั้นเลิศกลับถูกแช่แข็ง และหายนะอาจเกิดขึ้นได้ภายใต้วัฒนธรรมความกลัว

เอมี ซีเอ็ดมอนด์สัน ศาสตราจารย์จากวิทยาลัยธุรกิจฮาร์วาร์ด และผู้ทรงอิทธิพลทางความคิดแห่งปี 2021 โดย Thinkers50 กลั่นกรองประสบการณ์วิจัยกว่า 30 ปี สู่แนวคิด ความปลอดภัยเชิงจิตวิทยาเพื่อแนะแนวทางก้าวข้ามความกลัวที่คอยฉุดรั้งประสิทธิภาพขององค์กร และเปิดพื้นที่ให้คนทำงานได้เติบโตอย่างสร้างสรรค์ ผ่านองค์ความรู้และแนวปฏิบัติที่ทำได้จริง อาทิ

  • แนวทางสร้างพื้นที่ปลอดภัยที่เปิดรับความเห็นต่าง ข้อผิดพลาด และไอเดียนอกกรอบ
  • “ชุดเครื่องมือของผู้นำ และวิธีตอบสนองอย่างสร้างสรรค์ต่อความคิดเห็น
  • กลยุทธ์การสร้างนวัตกรรมผ่าน “เสรีภาพที่จะล้มเหลว” และการกระตุ้นความล้มเหลวที่ชาญฉลาด
  • บทเรียนจากกรณีศึกษาหลากหลายแวดวง ทั้งพิกซาร์ กูเกิลเอ็กซ์ นาซา ไปจนถึงภัยพิบัติโรงไฟฟ้านิวเคลียร์

มาเปลี่ยนความกลัวเป็นความกล้า เปลี่ยนความเงียบเป็นความเห็น ละเปลี่ยนความล้มเหลวเป็นความสำเร็จ นี่คือคู่มือชั้นยอดสำหรับสร้างองค์กรที่แข็งแกร่งจากภายใน และส่งเสริมให้คนทำงานซึ่งเป็น หัวใจ” ขององค์กร เรียนรู้และเติบโตได้โดยปราศจากความกลัว

อ่านตัวอย่างเนื้อหาบางส่วนได้ที่นี่

The fearless organization 6-26

You may also like…