-NAN%

มหัศจรรย์แห่งการอ่านออกเสียง (ดาวน์โหลดฟรี)

0฿

Description

ดาวน์โหลดหนังสือได้ที่นี่

  • เราควรอ่านหนังสืออะไรให้เด็กวัยทารกฟัง
  • ทำอย่างไรเมื่อลูกชอบให้อ่านหนังสือเล่มเดิมซ้ำๆ
  • หากลูกไม่ชอบอ่าน เราควรบังคับหรือไม่
  • เมื่อไรคือเวลาที่เหมาะสมที่ควร “เริ่ม” หรือ “เลิก” อ่านหนังสือให้เด็กฟัง
นายแพทย์ประเสริฐ ผลิตผลการพิมพ์ ผู้ทำงานสนับสนุนการอ่านหนังสือให้เด็กฟังมายาวนาน ชวนไขคำตอบเกี่ยวกับการอ่านออกเสียง ผ่านการตีความและขยายความหนังสือเล่มดังของโลก ซึ่งบรรจุงานวิจัยที่น่าสนใจและกลเม็ดเคล็ดลับไว้มากมายอย่าง พลังแห่งการอ่านออกเสียง (Jim Trelease’s Read-Aloud Handbook 8th edition) แล้วถ่ายทอดออกมาเป็นหนังสือ มหัศจรรย์แห่งการอ่านออกเสียง ซึ่งสะท้อนมิติในบริบทสังคมไทยที่ “สถานการณ์การอ่านเรียกได้ว่าสาหัส” อย่างกระชับชัดเจน เพื่อให้พ่อแม่ผู้ปกครอง ครู คนทำงานด้านเด็ก และผู้สนใจ อ่านเข้าใจง่ายและนำไปใช้ได้ทันที
มาติดปีกด้านการศึกษา บ่มเพาะเมล็ดพันธุ์ความรักการอ่าน และมอบสายสัมพันธ์อันอบอุ่นปลอดภัยให้แก่ลูกๆ ด้วยการอ่านออกเสียง อย่ารอช้า มาอ่านกันเถอะ “อ่านอะไรก็ได้ อ่านอย่างไรก็ได้” แล้วคุณจะรู้ว่าการอ่านออกเสียงมหัศจรรย์เพียงใด