เสียงกระซิบจากภูติ : สร้าง ‘ทักษะการสื่อสารรอบด้าน’ ด้วยบัตรกิจกรรมจากฟินแลนด์

เรื่อง : นันท์ชนก คามชิตานนท์

 

[su_note note_color=”#f7d843″]เมื่อโลกก้าวเข้าสู่ศตวรรษที่ 21 พร้อมความท้าทายใหม่ๆ ฟินแลนด์ ประเทศเล็กๆ ที่โดดเด่นเรื่องการศึกษา ขานรับกระแสแห่งความเปลี่ยนแปลงนี้ด้วยแนวคิดด้านการศึกษาที่ร้อยเรียงมาเป็นหลักสูตรการศึกษาฉบับใหม่

หลักสูตรการศึกษาฉบับใหม่ของฟินแลนด์เน้นทักษะความเป็นมนุษย์ ไม่ว่าจะเป็นทักษะการดูแลและควบคุมตนเอง ทักษะทางสังคม หรือทักษะการสื่อสาร ทักษะเหล่านี้จะช่วยให้เยาวชนเอาตัวรอดและสร้างคุณค่าในตัวเองได้ท่ามกลางกระแสเทคโนโลยีและดิจิทัลที่เข้ามาแทรกแซงชีวิตประจำวันและชีวิตการทำงานของคนเรามากขึ้นทุกที

สมรรถนะแห่งศตวรรษที่ 21 ทั้งเจ็ดประการจึงเป็นเป้าหมายการเรียนรู้ที่สำคัญในหลักสูตรการศึกษาใหม่ของฟินแลนด์ เพื่อปลูกฝังและส่งเสริมทักษะความเป็นมนุษย์ของเยาวชนแห่งอนาคต

Whisper of the Spirit (เสียงกระซิบของภูต) เป็นบัตรกิจกรรมจากฟินแลนด์ที่มุ่งเน้นสร้างทักษะการสื่อสารรอบด้าน อันเป็นสมรรถนะสำคัญในศตวรรษที่ 21 ให้นักเรียน ผ่านเรื่องราวใกล้ตัวอย่างตำนานเกี่ยวกับภูติในธรรมชาติ [/su_note]

 

ทักษะการสื่อสารรอบด้าน (multiliteracy) คือความสามารถในการเข้าใจ สร้าง รวมถึงประเมินการสื่อสารและข้อมูลในรูปแบบภาษา ภาพ เสียง ท่าทาง พื้นที่ หรือผสมผสานกัน ในศตวรรษที่ 21 ที่โลกท่วมท้นไปด้วยข้อมูลข่าวสารหลั่งไหลมาจากสารพัดสื่อ เยาวชนต้องอาศัยทักษะดังกล่าวเพื่อ “รู้เท่าทันสื่อ” อีกทั้งเด็กๆ ยังไม่ใช่แค่ผู้เสพสื่ออีกต่อไป เมื่อเทคโนโลยีอยู่แค่เอื้อม พวกเขาก็พลิกเปลี่ยนบทบาทเป็นผู้สร้างสื่อเองด้วย ไม่ว่าจะเป็นคลิปยูทูบ พอดแคสต์ หรือแม้แต่เว็บไซต์

ประเทศฟินแลนด์มุ่งมั่นแข็งขันพัฒนาการศึกษาให้ตามทันโลกที่แปรเปลี่ยนอยู่เสมอ ทักษะการสื่อสารรอบด้านกลายเป็นประเด็นสำคัญที่ฟินแลนด์มุ่งปลูกฝังให้กับนักเรียน โดยมีทั้งการจัดการเรียนการสอนเกี่ยวกับสื่อที่หลากหลาย อีกทั้งยังเปิดโอกาสให้นักเรียนใช้สื่อเพื่อแสดงตัวตนในรูปแบบต่างๆ ด้วย

Whisper of the Spirit (เสียงกระซิบของภูต) เป็นโครงการที่สะท้อนความพยายามของฟินแลนด์ในการส่งเสริมทักษะการสื่อสารรอบด้านให้เยาวชน ผ่านสื่อการเรียนการสอนที่พัฒนาจากตำนานเก่าแก่ของฟินแลนด์

แต่เดิมตำนานของฟินแลนด์มีต้นกำเนิดจากการสังเกตธรรมชาติ ความสัมพันธ์ระหว่างคนกับธรรมชาติในอดีตนั้นต่างจากในปัจจุบัน คนสมัยก่อนได้รับแรงบันดาลใจและต้องการมีปฏิสัมพันธ์กับธรรมชาติ ชาวฟินแลนด์นั้นซาบซึ้งกับธรรมชาติอยู่แล้ว เพราะฤดูกาลทั้งสี่ทำให้พวกเขาได้เพลิดเพลินกับสิ่งแวดล้อมอันอุดมและหลากหลาย จึงไม่น่าประหลาดใจเลยที่ธรรมชาติได้จุดประกายจินตนาการแก่ผู้คน และเป็นบ่อเกิดของความเชื่อมากมาย ยกตัวอย่างเช่น คนเคยเชื่อกันว่าดาวตกคือรอยแยกบนท้องฟ้าซึ่งเทพเจ้าใช้แอบมองลงมายังโลก ป่าไม้และวิญญาณในป่ายังเป็นองค์ประกอบสำคัญของวัฒนธรรมและวิถีชีวิตชาวฟินแลนด์ เพราะเป็นแหล่งอาหารสำคัญ

บัตรกิจกรรมเสียงกระซิบของภูติเป็นผลงานที่โครงการจัดทำขึ้นเนื่องในโอกาสครบรอบ 100 ปีการประกาศเอกราชของฟินแลนด์ โดยได้รับงบประมาณจากกระทรวงศึกษาธิการและวัฒนธรรมฟินแลนด์ และดำเนินการโดยมหาวิทยาลัยเฮลซิงกิ

เป้าหมายด้านการศึกษาของบัตรกิจกรรมชุดนี้คือให้เด็กๆ สนใจเรื่องราว ธรรมชาติ และความเชื่อโบราณของฟินแลนด์จากหลากหลายมุมมอง กิจกรรมต่างๆ ที่เสนอแนะให้เด็กๆ ทำนั้นกระตุ้นให้พวกเขาจินตนาการ สังเกต ร่วมมือกัน ทบทวน ประดิษฐ์ และทดลอง โดยใช้สื่อหลากหลายรูปแบบ โครงการมุ่งหวังว่าเรื่องราวและกิจกรรมเหล่านี้จะส่งเสริมความสนใจและความสามารถของเด็กด้านทักษะการสื่อสารรอบด้าน

บัตรกิจกรรมเสียงกระซิบของภูตเป็นตัวอย่างของวิธีการง่ายๆ เพื่อสอดแทรกทักษะการสื่อสารรอบด้านเข้าไปในกิจกรรมที่เด็กๆ ทำได้อย่างสนุกสนานและเชื่อมโยงกับโลกรอบตัว ทั้งเป็นแรงบันดาลใจและแนวทางการจัดทำสื่อการเรียนการสอนได้เป็นอย่างดี คุณครูอาจหยิบยกเอากิจกรรมจากบัตรกิจกรรมชุดนี้มาประยุกต์กับตำนานหรือเรื่องราวแบบไทยๆ และใช้กับนักเรียนได้

 

อ่านและดาวน์โหลดบัตรกิจกรรมเสียงกระซิบจากภูติด้านล่างนี้

เสียงกระซิบของภูต_compressed