-10%

ปรัชญากฎหมาย: ความรู้ฉบับพกพา

295฿ 251฿

ขยายพรมแดนความเข้าใจในปรัชญาซึ่งแฝงอยู่เบื้องหลังกฎหมาย ทั้งยังเผยให้เห็นว่ากฎหมายใกล้ชิดกับชีวิตคนเรามากกว่าที่คิด

SKU: 9786168221679 Category: Tags: , , , , , , , ,
ชื่อหนังสือ ปรัชญากฎหมาย: ความรู้ฉบับพกพา (Philosophy of Law: A Very Short Introduction)
ผู้เขียน Raymond Wacks
ผู้แปล พิเศษ สอาดเย็น, ธงทอง จันทรางศุ
จำนวนหน้า 256 หน้า
ปีที่พิมพ์ 2564

Description

  • หญิงที่ไม่ประสงค์ตั้งครรภ์มีสิทธิทำแท้งหรือไม่?
  • ผู้ป่วยในสภาพผักมีสิทธิจบชีวิตตัวเองหรือไม่?
  • ทายาทที่สังหารเจ้ามรดกมีสิทธิรับมรดกหรือไม่?

คำถามท้าทายเส้นแบ่งระหว่างสิทธิ หน้าที่ และจริยธรรมเหล่านี้ คือสิ่งที่ผู้ศึกษา “ปรัชญากฎหมาย” ต้องขบคิดทุกเมื่อเชื่อวัน

ปรัชญากฎหมาย: ความรู้ฉบับพกพา โดย เรย์มอนด์ แวคส์ ศาสตราจารย์เกียรติคุณด้านกฎหมายและนิติปรัชญาแห่งมหาวิทยาลัยฮ่องกง จะพาคุณสำรวจปรัชญา มโนทัศน์ ทฤษฎี ตลอดจนชุดความเชื่อที่เป็นรากฐานของกฎหมายแต่ละยุคสมัย ทั้งอรรถประโยชน์นิยม ปฏิฐานนิยม สตรีนิยม และทฤษฎีหลังสมัยใหม่ พร้อมทั้งเปิดมุมมองให้เห็นกฎหมายในหลายมิติผ่านทรรศนะของบรรดานักคิดผู้ร่วมกำหนดภูมิทัศน์ของปรัชญากฎหมาย ตั้งแต่ผู้รับใช้ศาสนาอย่างนักบุญอะไควนัส นักปรัชญาการเมืองอย่างรุสโซ ไปจนถึง โรนัลด์ ดวอร์คิน นักวิชาการผู้เลื่องชื่อในแวดวงนิติศึกษา

หนังสืออ่านสนุกและเข้าใจง่ายเล่มนี้จะช่วยขยายพรมแดนความเข้าใจในปรัชญาซึ่งแฝงอยู่เบื้องหลังกฎหมาย ทั้งยังเผยให้เห็นว่าแม้กฎหมายจะสัมพันธ์กับเรื่องนามธรรมอย่างสิทธิหรือความยุติธรรม แต่ก็ใกล้ชิดกับชีวิตคนเรามากกว่าที่คิด เช่น สิทธิสตรี การเหยียดเชื้อชาติ หรือประเด็นสิ่งแวดล้อม

อ่านตัวอย่างเนื้อหาบางส่วนได้ที่นี่

VSI-Philosophy of Law-หน้า 5-26

You may also like…