ดาวน์โหลดหนังสือ ‘เปิดโลกจิตวิทยาเด็ก’

หากคุณแม่ไม่มีน้ำนม ลูกยังรู้สึกถึงความเป็นแม่อยู่หรือไม่?
พ่อแม่ควรทำอย่างไรเมื่อพี่น้องทะเลาะกัน?
เหตุใดการปล่อยให้เด็กเล่นและลองจึงเป็นผลดีต่อพัฒนาการทางจิตใจและสมอง?
และเราจะช่วยเด็กพิเศษพัฒนา EF และทักษะการเรียนรู้ได้อย่างไร?

นพ.ประเสริฐ ผลิตผลการพิมพ์ รวบรวมสาระความรู้จากการทดลอง งานวิจัย และทฤษฎีใหม่ๆ ที่อัดแน่นอยู่ในหนังสือ “จิตวิทยาเด็ก: ความรู้ฉบับพกพา” มาถ่ายทอดใหม่ในฉบับย่อยง่ายผ่านหนังสือ “เปิดโลกจิตวิทยาเด็ก” ซึ่งอ่านสนุกและใช้ได้จริง พร้อมพาเราไปตะลุยแดนลี้ลับในสมองของเด็ก ไขข้อข้องใจเรื่องพฤติกรรมชวนปวดหัวของเจ้าตัวน้อย และท่องโลกแห่งพัฒนาการด้านต่างๆ ซึ่งเป็นรากฐานของศักยภาพในอนาคต

หนังสือเล่มนี้เปรียบเหมือนใบเบิกทางสู่โลกแห่งจิตวิทยาเด็ก และเป็นคู่มือชั้นดีที่เหมาะสำหรับพ่อแม่ ครู และใครก็ตามที่อยากเริ่มต้นศึกษาศาสตร์สาขานี้ พร้อมแนะแนวทางที่นำไปประยุกต์ใช้ได้ตั้งแต่วัยทารกจนถึงวัยรุ่นตอนต้น เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจ กระชับสายสัมพันธ์ และสร้างสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมแก่การเพาะเมล็ดพันธุ์อันเยาว์วัยให้หยั่งรากลึกและเติบใหญ่อย่างมั่นคง ทั้งด้านสติปัญญาและอารมณ์

 

ดาวน์โหลดหนังสือได้ที่นี่

เปิดโลกจิตวิทยาเด็ก 221262