vdo: Workshop “ปั้นให้รุ่ง: สร้างโอกาสแห่งการเรียนรู้เพื่อเด็กทุกคน”

พูดคุยกับผู้นำกิจกรรมเวิร์กช็อป “ปั้นให้รุ่ง: สร้างโอกาสแห่งการเรียนรู้เพื่อเด็กทุกคน” ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันอาทิตย์ที่ 15 พฤศจิกายน ณ ห้อง Equity Lab กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.)

‘ภัทรภร เกิดจังหวัด’ โอกาสแห่งการเรียนรู้เพื่อเด็กทุกคนเกิดขึ้นได้แค่เพียง ‘เปิดใจ’

ภัทรภร เกิดจังหวัด ผู้อำนวยการฝ่ายการศึกษา มูลนิธิสื่อชาวบ้าน พูดคุยหลังจบกิจกรรมเวิร์กช็อปในประเด็น

  • เราจะชวนพ่อแม่มาร่วมสร้าง “การเรียนรู้” ของลูกได้อย่างไร
  • พ่อแม่ควรเริ่มสร้าง “การเรียนรู้” ให้กับลูกอย่างไร
  • พ่อแม่จะสามารถ “ฟังด้วยใจ” กับลูกได้อย่างไร
  • ข้อคิดที่ได้จากหนังสือ “ปั้นให้รุ่ง: สร้างโอกาสแห่งการเรียนรู้เพื่อเด็กทุกคน”

‘พฤหัส พหลกุลบุตร’ สร้างโอกาสแห่งการเรียนรู้เพื่อเด็กทุกคนผ่านกิจกรรม “ปั้นให้รุ่ง”

พฤหัส พหลกุลบุตร เลขาธิการมูลนิธิสื่อชาวบ้าน (มะขามป้อม) ผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบกระบวนการเรียนรู้ พูดคุยในประเด็น

  • ไอเดียการออกแบบ Workshop “ปั้นให้รุ่ง: สร้างโอกาสแห่งการเรียนรู้เพื่อเด็กทุกคน”
  • มีความคิดเห็นอย่างไรกับประโยคที่ว่า “การเรียนรู้อย่างลึกซึ้งนั้นไม่ใช่เรื่องของผู้มีอันจะกินเท่านั้น”
  • ข้อคิดที่ได้จากหนังสือ “ปั้นให้รุ่ง: สร้างโอกาสแห่งการเรียนรู้เพื่อเด็กทุกคน”