vdo: Read-Aloud Workshop: พลังแห่งการอ่านออกเสียง

 

เทปบันทึกภาพ Read-Aloud Workshop: พลังแห่งการอ่านออกเสียง

ช่วงที่ 1 เสวนาเปิดมุมมอง: พลังแห่งการอ่านออกเสียง

ร่วมพูดคุยโดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญและทำงานสนับสนุนด้านการอ่านหนังสือให้เด็กฟัง

สุดใจ พรหมเกิด
ผู้อำนวยการโครงการหนังสือ ‘ฝึกอ่าน’ ตามระดับ ชุด ‘อ่าน อาน อ๊าน‘ และผู้จัดการแผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน (สสส.)

หมอแพม – พ.ญ.ปุษยบรรพ์ สุวรรณคีรี
กุมารแพทย์ สาขาโรคระบบหายใจและเวชบำบัดวิกฤตในเด็ก เจ้าของเพจ ‘หมอแพมชวนอ่าน’ เพจแนะนำหนังสือดีสำหรับเด็กเพื่อปลูกฝังนิสัยรักการอ่าน

ชวนสนทนาโดย
ทิพย์พิมล เกียรติวาทีรัตนะ
บรรณาธิการเว็บไซต์ The Potential

 

ช่วงที่ 2 เวิร์กช็อปเรียนรู้และเสริมสร้างทักษะการอ่านออกเสียงให้เด็กฟัง

เพื่อให้คุณพ่อ คุณแม่ คุณครู และผู้สนใจ อ่านออกเสียงให้เด็กๆ ฟังได้อย่างมั่นใจและได้ผลลัพธ์ดีที่สุด

ให้ความรู้โดย ครูเบิร์ด – นีลชา เฟื่องฟูเกียรติ ผู้ก่อตั้งกลุ่มละครเบิร์ดคิดแจ่ม กลุ่มละครเพื่อครอบครัว (เบิร์ดคิดแจ่ม BirdKidJam)

ครูเบิร์ดจัดอบรมกระบวนการละครสร้างสรรค์ให้แก่เด็ก พ่อแม่ ผู้ปกครอง ครู หมอ พยาบาล เจ้าหน้าที่สาธารณะสุข และผู้ทำงานด้านเด็กและเยาวชน เป็นกระบวนการนำเสนอเรื่องเล่าในรูปแบบต่างๆ รวมทั้ง Reader’s Theatre คือการอ่านหนังสือให้เด็กฟ้งด้วยทักษะการเล่าเรื่องที่ใช้น้ำเสียงและท่าทางสร้างความน่าสนใจ เพื่อปลูกฝังนิสัยรักการอ่านแก่เด็ก ปัจจุบันเธอยังคงมุ่งมั่นผลิตงานละครสำหรับทุกคนในครอบครัวอย่างต่อเนื่อง

 

 

 

Read-Aloud Workshop: พลังแห่งการอ่านออกเสียง จัดขึ้นเมื่อวันเสาร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2562
ณ ห้อง 512 smart classroom
อาคารเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

จัดโดย โครงการขับเคลื่อนความรู้ด้านการสร้างเสริมสุขภาวะเด็กและครอบครัว และการพัฒนาศักยภาพเยาวชน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับสำนักพิมพ์ bookscape