vdo: เสวนา “เรียนรู้-อยู่กับเด็ก: ถอดรหัสประสบการณ์การใช้จิตวิทยาเด็กผ่านมุมมองหลากหลายอาชีพ””

 

ชมเทปบันทึกภาพเวทีแลกเปลี่ยนประสบการณ์ผ่านมุมมองของผู้คนหลากหลายอาชีพที่ได้คลุกคลีกับเด็กผ่านบทบาทต่างๆ

ไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่รุ่นใหม่ที่มีแนวคิดการเลี้ยงลูกในแบบของตัวเอง จิตรกรและครูผู้มีประสบการณ์สื่อสารกับเด็กผ่านศิลปะ คุณหมอผู้มีประสบการณ์คลอดก่อนกำหนดด้วยอายุครรภ์เพียง 24 สัปดาห์ และอาจารย์จากคณะจิตวิทยาผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาการเด็ก ซึ่งที่จะมาถ่ายทอดความรู้และเคล็ดลับในการประยุกต์ใช้จิตวิทยาเด็กในชีวิตจริง

ร่วมเสวนาโดย

อ.ดร.สุภลัคน์ ลวดลาย
คณะจิตวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
และผู้แปลหนังสือ จิตวิทยาเด็ก: ความรู้ฉบับพกพา

พญ.ดาริน จตุรภัทรพร (หมอเป้)
แพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว โรงพยาบาลกรุงเทพ
และคุณแม่ลูกสอง เจ้าของเพจ รักก่อนกำเนิด เกิดก่อนกำหนด

อนุพันธุ์ พฤกษ์พันธ์ขจี (ครูมอส)
จิตรกรและนักศิลปะบำบัด จากสตูดิโอ ๗ Arts Inner Place
ผู้เชี่ยวชาญการระบายสีสำหรับเด็กในแนวมนุษยปรัชญา

ไผท ผดุงถิ่น
ตัวแทนคุณพ่อยุคใหม่ ผู้ก่อตั้งสตาร์ทอัพ BUILK Thailand: บิลค์ ไทยแลนด์

ชวนสนทนาโดย
พนิตชนก ดำเนินธรรม (นิดนก)
นักเขียนและคุณแม่ลูกอ่อน เจ้าของเพจ NidNok

วันอาทิตย์ที่ 14 กรกฎาคม 2562
ห้อง Library ชั้น 32 ดีแทคเฮาส์ จามจุรีสแควร์

จัดโดย โครงการขับเคลื่อนความรู้ด้านการสร้างเสริมสุขภาวะเด็กและครอบครัว และการพัฒนาศักยภาพเยาวชน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับสำนักพิมพ์ bookscape และ dtac

อ่านสรุปความเสวนาครั้งนี้ได้ที่นี่