เรียนรู้ด้วยภาพ: 5. ชุดความคิดส่งเสริมศักยภาพของนักเรียน

 

ภาพ: เพชรลัดดา แก้วจีน

 

ชุดความคิดส่งเสริมศักยภาพมีความสำคัญยิ่งทั้งสำหรับนักเรียนและครู เพราะช่วยให้ทุกคนเรียนรู้และเติบโตจากความผิดพลาด ความผิดพลาดไม่ใช่สิ่งเลวร้าย หากคือบทเรียนที่ช่วยให้คนที่ผ่านมันมาได้เก่งและแกร่งยิ่งขึ้น

ข้อควรจำคือ ชุดความคิดส่งเสริมศักยภาพช่วยขยายชุดความคิดแบบเติบโต (growth mindset) ให้กว้างขึ้น คุณจึงเป็นอีกแรงผลักดันให้นักเรียนเติบโตและพัฒนาเพื่อก้าวสู่ความสำเร็จได้เสมอ

 

 

บ่อยครั้งชุดความคิดที่เราบอกตัวเองว่าทำไมจึงล้มเหลวนี่เองที่ปั้นแต่งอนาคตของเรา คำถามที่ต้องถามตัวเองคือ “ฉันจะตอบสนองต่อความล้มเหลวอย่างไร ฉันจะเรียนรู้และเติบโตขึ้นจากความผิดพลาด ความผิดพลาดคือผลสะท้อนที่ช่วยให้ฉันเก่งขึ้น” ชุดความคิดส่งเสริมศักยภาพช่วยขยายชุดความคิดแบบเติบโตให้กว้างขึ้นอีกด้วย

 

 

มายาคติ

“เด็กบางคนเข้าใจที่สอน บางคนก็ไม่ ถ้านักเรียนพร้อม พวกเขาจะเรียนรู้ได้ แต่ถ้าไม่เรียนรู้ตอนนี้ พวกเขาจะไม่มีวันเข้าใจ”

 

แนวคิดหลักของชุดความคิดส่งเสริมศักยภาพของนักเรียน

“ฉันรู้ว่าสมองเปลี่ยนแปลงได้ ฉันเติบโตและเปลี่ยนแปลงตัวเองได้เป็นอันดับแรก จากนั้นจึงสร้างทักษะการรู้คิดอันแข็งแกร่งให้นักเรียน”

 

 

ตัวอย่างกิจกรรมเพื่อส่งเสริมศักยภาพนักเรียน

 • จัดการภาระทางปัญญา

>> เครื่องมือลดปัญหาภาระทางปัญญา

– จัดข้อมูลเป็นกลุ่มๆ

– เว้นระยะระหว่างเนื้อหา

– ยืดเวลาสอนเนื้อหา

– สอนเนื้อหาที่เกี่ยวโยงแบบเว้นช่วง

>> เครื่องมือเรียกข้อมูลจากความจำ

2 กลยุทธ์แบบอวัจนภาษา

 1. การใช้แผนภาพ
 2. การแสดงท่าทางสื่อเนื้อหา

 

 • เสริมสร้างทักษะการคิด

>> 7 ขั้นตอนเพื่อพัฒนาทักษะการใช้เหตุผล

 1. ระบุปัญหาที่แท้จริง
 2. ทำรายการอคติส่วนตัวและวิธีการเอาชนะอคติเหล่านั้น
 3. คิดหาหนทางแก้ไขที่เป็นไปได้ 2-5 ทาง
 4. ประเมินและเลือกทางแก้ไข
 5. นำหนทางแก้ไขมาใช้
 6. วิเคราะห์ผลลัพธ์และลองทางอื่นหากจำเป็น
 7. สรุปสิ่งที่เรียนรู้

 

 

 • เพิ่มพูนทักษะการเรียนและคลังคำ

>> 5 ขั้นตอนเพิ่มคลังคำอย่างได้ผล

 1. การสาธิต ครูยกตัวอย่างศัพท์ใหม่ๆ
 2. ใช้วัจนภาษา นักเรียนอธิบายศัพท์ด้วยคำของตัวเอง
 3. ใช้อวัจนภาษา เช่น ภาพ สัญลักษณ์ หรือกราฟิก
 4. มีส่วนร่วม ทำกิจกรรมหรือเล่นเกมเพิ่มพูนคลังคำ
 5. ให้นักเรียนสอนกันเอง มีช่วงให้แลกเปลี่ยนกัน

 

 

คุณวัดความแข็งแกร่งของชุดความคิดส่งเสริมศักยภาพไม่เพียงในสิ่งที่พูดกับนักเรียนเท่านั้น แต่รวมถึงสิ่งที่สอนพวกเขาด้วย เมื่อพูดว่า “ฉันยังเสริมสร้างศักยภาพด้านใดได้อีก” ก็ได้เวลาคิดหาเป้าหมายสูงขึ้นที่นักเรียนจะต้องทำให้สำเร็จในเทอมนี้กันแล้ว

อ่านสรุปความพร้อมงานวิจัยอ้างอิงและตัวอย่างกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่นี่

 

 

สอนเปลี่ยนชีวิต: 7 ชุดความคิดพลิกห้องเรียนเพื่อเด็กทุกคน
Eric Jensen เขียน
ฐานันดร วงศ์กิตติธร, ลลิตา ผลผลา แปล
448 หน้า
อ่านตัวอย่างหนังสือและรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่