vdo: bookscape talk “Advice for Future Corpses – สบตาความตาย เติมความหมายให้ชีวิต”

เทปบันทึกภาพ bookscape talk “Advice for Future Corpses – สบตาความตาย เติมความหมายให้ชีวิต”
ชวนรับมือ เผชิญหน้า และทำความรู้จักทุกแง่มุมของความตาย

ร่วมเสวนาโดย
รศ.นพ.ฉันชาย สิทธิพันธุ์
รองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ผลักดันการดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคอง

พญ.พัชรินทร์ สุคนธาภิรมย์ ณ พัทลุง
ผู้ริเริ่มโปรแกรมศิลปะบำบัดเพื่อเด็กป่วยเรื้อรังและระยะสุดท้าย

ชวนเสวนาโดย
อินทิรา เจริญปุระ นักแสดง นักเขียน และพิธีกร

ในงานเทศกาลหนังสือ LIT Fest ครั้งที่สอง ณ มิวเซียมสยาม
ขอขอบคุณการถ่ายทอดสดโดย Peaceful Death