Bookscape Talk “เศรษฐกิจสามสี – เศรษฐกิจแห่งอนาคต”

หน้าตาของเศรษฐกิจโลกยุคหลัง COVID-19 จะเป็นอย่างไร อะไรคือความท้าทายต่อระบบทุนนิยม ในวิกฤตมีอะไรเป็นโอกาส และคำตอบของเศรษฐกิจแห่งอนาคตสำหรับประเทศไทยคืออะไร

คำถามข้างต้นผุดขึ้นหลังจากเศรษฐกิจทั่วโลกติดไวรัสอย่างรุนแรง ชนิดมองไม่เห็นแสงสว่างปลายอุโมงค์ ตั้งแต่สหรัฐอเมริกา จีน ยุโรป ญี่ปุ่น หรือกระทั่งไทย ที่คาดกันว่าจีดีพีจะติดลบมากกว่า 5 เปอร์เซ็นต์

ชวนติดตาม bookscape talk เสวนาเปิดตัวหนังสือ

“เศรษฐกิจสามสี – เศรษฐกิจแห่งอนาคต”

ที่จะร่วมเปิดมุมมอง แลกเปลี่ยนถกเถียง และตอบคำถามใหญ่ที่สุดคำถามหนึ่งในสถานการณ์ปัจจุบัน

นั่นคือ เศรษฐกิจไทยจะเดินต่ออย่างไร หลังวิกฤต COVID-19

ร่วมเสวนาโดย

ธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ – ผู้ก่อตั้งและแกนนำคณะก้าวหน้า อดีตหัวหน้าพรรคอนาคตใหม่

ธนา เธียรอัจฉริยะ – CMO ธนาคารไทยพาณิชย์ และผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาความคิดสร้างสรรค์เชิงธุรกิจ abc

อาร์ม ตั้งนิรันดร – คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผู้เขียนหนังสือ “China 5.0” และ “จีน-เมริกา”

วีระยุทธ กาญจน์ชูฉัตร – รองศาสตราจารย์ด้านเศรษฐศาสตร์การเมือง National Graduate Institute for Policy Studies (GRIPS) และผู้เขียนหนังสือ “เศรษฐกิจสามสี – เศรษฐกิจแห่งอนาคต”

ดำเนินรายการโดย

ปกป้อง จันวิทย์ – บรรณาธิการอำนวยการ สำนักพิมพ์ bookscape

ปักหมุดรอ LIVE! ถามตรง-ตอบสด ในวันอาทิตย์ที่ 26 เมษายนนี้
เวลา 14.00-16.00 น. ที่เพจ bookscape

………….

 

รู้จักหนังสือ “เศรษฐกิจสามสี”

[โปรยปกหลัง]

เทคโนโลยีสีเขียว + ตลาดสีเงิน + ระเบียบโลกสีทอง คือ “สีสัน” ของเศรษฐกิจแห่งอนาคต

โจทย์ใหญ่ของเศรษฐกิจโลกปัจจุบัน คือ Planet, People และ Platform ว่าเราจะจัดการกับวิกฤตภูมิอากาศ ไปพร้อมๆ กับสภาวะสังคมสูงวัย และการพลิกผันของเทคโนโลยีอย่างไร โดยไม่ไปซ้ำเติมปัญหารากฐานอย่างความเหลื่อมล้ำที่รุนแรงและฝังลึกขึ้นทุกขณะ

เศรษฐกิจสามสี เสนอให้ปรับทิศทางการจัดการคน เทคโนโลยี และระเบียบโลก ด้วยโมเดลเศรษฐกิจใหม่

 

  • การผลิตและอุตสาหกรรมยังคงเป็นหัวใจของการพัฒนา แต่ต้องมองผ่านห่วงโซ่การผลิตข้ามชาติและขยับเข้าสู่โหมด Green Growth อย่างจริงจัง
  • สังคมสูงวัยควรถูกมองเป็นโอกาสทางเศรษฐกิจบนฐานคิด Silver Economy ซึ่งสามารถยกระดับเทคโนโลยีและสร้างงานคุณภาพไปพร้อมกั
  • ในขณะเดียวกัน ก็ต้องร่วมผลักดันฉันทมติใหม่ในการจัดระเบียบโลกให้เป็นโลกาภิวัตน์ที่เปิดกว้างยืดหยุ่นและเอื้อประโยชน์ต่อการเติบโตของประเทศต่างๆ อย่างถ้วนหน้า เหมือนดังยุค Golden Age of Capitalism


– วีระยุทธ กาญจน์ชูฉัตร –

………….

อ่านตัวอย่างหนังสือและรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่