quote – เสวนาสาธารณะสร้างโรงเรียนให้เป็น ‘รัง’

รวบรวมประโยคประทับใจจากเสวนาสาธารณะ “สร้างโรงเรียนให้เป็น ‘รัง’” เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2567

bookscape ร่วมกับ กสศ. กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา ชวนคุยถึงนิยามของพื้นที่ปลอดภัยในหลากมุมมอง ไปจนถึงแนวทางการก่อร่างสร้างพื้นที่ปลอดภัยให้เกิดขึ้นในโรงเรียนให้ยั่งยืน

ร่วมสนทนาโดย แพทย์หญิงศุทรา เอื้ออภิสิทธิ์วงศ์ จิตแพทย์เด็กและวัยรุ่นสถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์ และผู้รับผิดชอบโครงการพัฒนาระบบเสริมสร้างทักษะชีวิตและการดูแลช่วยเหลือนักเรียนอาชีวศึกษา สำหรับนักศึกษาทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) อธิษฐาน์ คงทรัพย์ ผู้เชี่ยวชาญด้านกระบวนการเรียนรู้ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ธนวรรธน์ สุวรรณปาล ครูขอสอน และดำเนินรายการโดย ฉัตรบดินทร์ อาจหาญ กระบวนกรและนักออกแบบการเรียนรู้

จาก แพทย์หญิงศุทรา เอื้ออภิสิทธิ์วงศ์

จิตแพทย์เด็กและวัยรุ่นสถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์ และผู้รับผิดชอบโครงการพัฒนาระบบเสริมสร้างทักษะชีวิตและการดูแลช่วยเหลือนักเรียนอาชีวศึกษา สำหรับนักศึกษาทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.)

“ความรู้สึกปลอดภัยไม่ได้เกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็ว เราต้องไม่คาดหวังว่าคุยกันคลิกเดียวแล้วจะไว้ใจกันได้และรู้สึกดีเลย เพราะทุกอย่างมีจังหวะเวลา และความช้าเร็วของแต่ละคนไม่เท่ากัน”

“Everyone is teacher of well-being เพราะครูที่ถ่ายทอดความรู้สามารถเป็นผู้ส่งเสริมสุขภาวะที่ดีของนักเรียนควบคู่ไปกับวิชาการได้”

“สมองเป็นอวัยวะที่สำคัญที่สุดที่ทำให้เด็กได้เรียนรู้ เติบโต แต่อุปสรรคสำคัญที่จะทำให้เนื้อหาไม่สามารถผ่านเข้าสู่สมองเด็กได้คือความรู้สึกไม่ปลอดภัย ไม่เชื่อใจ และวิตกกังวล”

จาก ธนวรรธน์ สุวรรณปาล

กลุ่มครูขอสอน

“การคาดหวังให้เด็กเข้ามาแล้วรู้สึกปลอดภัยอาจจะเป็นการโยนความคาดหวังมากเกินไป เราต้องพยายามบริหารให้เขารู้สึกว่า ครูพยายามเปิดพื้นที่ให้ แต่ถ้ายังทำไม่ได้ก็ไม่เป็นไร ก็ค่อยๆ ทำไป เพราะนี่เป็นงานของครู”

“การเป็นตัวของตัวเองไม่ใช่การทำอะไรก็ได้ แต่คือการที่เราอยู่ร่วมกันได้โดยที่ไม่ต้องฝืนตัวเองเพื่อให้คนอื่นพอใจ ยอมรับในตัวเองและยอมรับในกันและกัน”

“เราจะไม่มีวันปั่นจักรยานเป็นถ้ากลัวล้มหรือเป็นแผล แต่นั่นไม่ได้แปลว่าพอเราทำอะไรไปแล้วจะไม่ผิดพลาดหรือไม่เกิดอะไรเลย แต่สิ่งสำคัญของความปลอดภัยคือ เมื่อเกิดความผิดพลาดแล้วเรายังสามารถลุกขึ้นได้”

จาก อธิษฐาน์ คงทรัพย์

ผู้เชี่ยวชาญด้านกระบวนการเรียนรู้ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

“ถ้าเด็กทำพลาดและครูมีความมั่นคงเพียงพอ ครูจะสามารถรับมือได้โดยไม่ทำให้เด็กเกิดแผลใจ (trauma) และส่งผ่านความมั่นคงไปให้เด็กช่วยกันโอบอุ้มห้องเรียน”

“หากเรามีฐานความเชื่อว่ามนุษย์มีความตั้งใจดีและอยากทำสิ่งดีๆ จะกลายเป็นการออกแบบกฎกติกาในการอยู่ร่วมกันให้เกิดพื้นที่ปลอดภัย เป็นกฎกติกาที่ไม่ได้เน้นการจับผิด แต่สร้างในการร่วมเรียนรู้ แก้ไข และหาทางออกร่วมกัน”

“ถ้าเรามองแต่ข้อจำกัดก็จะมองว่าทำอะไรได้ยากจังเลย แต่ถ้าเรามองว่า มีโอกาสอยู่เสมอในทุกข้อจำกัดที่มี แล้วมองหาประตูแห่งโอกาส มันมีเสมอ การที่เราอยู่ตรงนั้นก็คือโอกาสในการดูแลเด็กของเราแล้ว”

ชมย้อนหลัง เสวนาสาธารณะสร้างโรงเรียนให้เป็น ‘รัง’: บ่มเพาะพื้นที่เรียนรู้เชิงบวกที่พร้อมดูแลแผลใจเด็กทุกคน

ทดลองอ่านและสั่งซื้อหนังสือ สร้างโรงเรียนให้เป็น ‘รัง’

สร้างโรงเรียนให้เป็น ‘รัง’

Original price was: 395฿.Current price is: 356฿.

(Relationship, Responsibility and Regulation: Trauma-Invested Practices for Fostering Resilient Learners)
Kristin Van Marter Souers & Pete Hall เขียน
พชร สูงเด่น แปล
อนวัช อรรถจินดา บรรณาธิการ
ยุทธภูมิ ปันฟอง ออกแบบปก