Workshop “POOR STUDENTS, RICH TEACHING – สอนเปลี่ยนชีวิต: 7 ชุดความคิดพลิกห้องเรียนเพื่อเด็กทุกคน”

 

สำนักพิมพ์ bookscape ร่วมกับ กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา ขอเชิญชวนครูทั่วประเทศ สมัครเข้าร่วมกิจกรรมเวิร์คช็อปออนไลน์ในหัวข้อ

“POOR STUDENTS, RICH TEACHING – สอนเปลี่ยนชีวิต: 7 ชุดความคิดพลิกห้องเรียนเพื่อเด็กทุกคน”

ร่วมเรียนรู้แนวคิดและพัฒนาเครื่องมือการสอน พร้อมศึกษาแนวทางการนำไปปฏิบัติและประยุกต์ใช้ในสถานการณ์จริง เพื่อเอาชนะความเหลื่อมล้ำและสร้างความสำเร็จที่เท่าเทียม ด้วยความเชื่อมั่นว่า “เด็กทุกคนเติบโตและเปลี่ยนแปลงได้เสมอ”

ผ่าน 7 ชุดความคิดที่สกัดจากหนังสื“POOR STUDENTS, RICH TEACHING” (สอนเปลี่ยนชีวิต: 7 ชุดความคิดพลิกห้องเรียนเพื่อเด็กทุกคน) โดย Eric Jensen ผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษาและวิทยาศาสตร์สมอง ได้แก่

1. ชุดความคิดสานสัมพันธ์ (Relational Mindset)
2. ชุดความคิดแห่งความสำเร็จ (Achievement Mindset)
3. ชุดความคิดเชิงบวก (Positivity Mindset)
4. ชุดความคิดแห่งบรรยากาศการเรียนแบบบริบูรณ์ (Rich Classroom Climate Mindset)
5. ชุดความคิดส่งเสริมศักยภาพของนักเรียน (Enrichment Mindset)
6. ชุดความคิดแบบมีส่วนร่วม (Engagement Mindset)
7. ชุดความคิดสำเร็จการศึกษา (Graduation Mindset)

นำกิจกรรมโดย
พฤหัส พหลกุลบุตร เลขาธิการมูลนิธิสื่อชาวบ้าน (มะขามป้อม)
ผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบกระบวนการเรียนรู้

[กำหนดการ]

▪️ วันพฤหัสบดีที่ 18 มิถุนายน 2563
เวลา 19.00 – 20.00 น.
Pre-Workshop (online): แนะนำตัว และเรียนรู้เครื่องมือออนไลน์ที่จะใช้ทำ workshop

▪️ วันเสาร์ที่ 20 มิถุนายน 2563
เวลา 13.00 – 16.00 น.
Workshop (online): ครั้งที่ 1

▪️ วันเสาร์ที่ 27 มิถุนายน 2563
เวลา 13.00 – 16.00 น.
Workshop (online): ครั้งที่ 2

*ผู้เข้าร่วมต้องสามารถร่วมกิจกรรมได้ตลอดตั้งแต่วันปฐมนิเทศและ workshop ทั้ง 2 วัน

[วิธีสมัครเข้าร่วมกิจกรรม]

(1) กรอกแบบฟอร์มสมัครเข้าร่วมเวิร์คช็อป ได้ที่ https://bit.ly/FormsWSPoorStudents
ภายในวันอาทิตย์ที่ 7 มิถุนายน 2563

(2) ข้อมูลประกอบการรับสมัครที่ต้องกรอกในแบบฟอร์ม
ก. ประวัติส่วนตัว (ชื่อ-นามสกุล / อายุ / เบอร์ติดต่อ / e-mail / อาชีพในปัจจุบัน / สังกัด-หน่วยงาน)
ข. ผลงานและประสบการณ์ที่เกี่ยวข้อง
ค. ความคาดหวังจากการเข้าร่วม workshop

(3) ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือก
ภายในวันอังคารที่ 9 มิถุนายน 2563
ทางเฟซบุ๊กเพจ bookscape และอีเมลผู้สมัคร

(4) ผู้ได้รับคัดเลือกต้องโอนเงินค่ามัดจำ 500 บาท เข้าบัญชี บจก.บุ๊คสเคป ธนาคารกสิกรไทย บัญชีเลขที่ 037-2-64728-0 เพื่อเป็นการยืนยันการเข้าร่วมเวิร์คช็อป ภายในวันพฤหัสที่ 11 มิถุนายน 2563 และแนบหลักฐานการโอนเงินพร้อมรายละเอียดบัญชีสำหรับรับเงินคืน มาพร้อมในแบบฟอร์มยืนยันการเข้าร่วมเวิร์คช็อป มิเช่นนั้นถือว่าสละสิทธิ์ ทั้งนี้ทางโครงการจะคืนเงิน 500 บาทให้เต็มจำนวน ภายหลังจากได้เข้าร่วมกิจกรรมครบทั้งสามวัน

[หมายเหตุ]

– รับจำนวนจำกัดไม่เกิน 15 คน
– กิจกรรมจัดผ่านโปรแกรม zoom
– ผู้เข้าร่วมเวิร์คช็อปจะต้องอ่านหนังสือ “สอนเปลี่ยนชีวิต: 7 ชุดความคิดพลิกห้องเรียนเพื่อเด็กทุกคน” ก่อนการเข้าร่วม workshop (ทีมงานจะจัดส่งหนังสือให้ล่วงหน้าโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย)
– เมื่อเข้าร่วมเวิร์คช็อปครบตามเงื่อนไข ผู้เข้าร่วมจะได้รับประกาศนียบัตรจากโครงการ

อ่านรายละเอียดหนังสือ “สอนเปลี่ยนชีวิต: 7 ชุดความคิดพลิกห้องเรียนเพื่อเด็กทุกคน” ได้ที่นี่

อ่านรีวิวและสรุปแก่นหนังสือ “สอนเปลี่ยนชีวิต” ได้ที่นี่