รวม misc – สร้างโรงเรียนให้เป็น ‘รัง’

ทำไมต้องอ่าน Relationship, Responsibility, and Regulation: Trauma-Invested Practices for Fostering Resilient Learners

สร้างโรงเรียนให้เป็น ‘รัง’ ฉบับภาษาอังกฤษ

Relationship, Responsibility, and Regulation: Trauma-Invested Practices for Fostering Resilient Learners
Kristin Van Marter Souers และ Pete Hall เขียน
พชร สูงเด่น แปล

มาบ่มเพาะเด็ก “ทุกคน” ให้เติบโตและก้าวหน้าอย่างสมวัย ด้วยแนวคิด “Trauma-Invested Practice” กันเถอะ

สองผู้เขียนหนังสือเล่มนี้จะพานักอ่านไปสำรวจความต้องการสี่ประเภทของมนุษย์ ได้แก่ ความต้องการทางอารมณ์ ความต้องการความสัมพันธ์ ความต้องการทางร่างกาย และความต้องการควบคุม ที่ก่อรูปบุคลิกภาพของเด็กแต่ละคน พร้อมแนวทางสร้าง “รัง” หรือสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ที่พร้อมเติมเต็มทุกความต้องการที่ขาดหาย ให้เด็กๆ จากทุกครอบครัว พื้นเพ และรายได้ รู้สึกปลอดภัย มีคุณค่า พร้อมพัฒนาและยืนหยัดได้ด้วยตัวเอง

มารู้จักสามเสาหลักของรังอันปลอดภัย อย่างหลักสามอาร์ (3Rs) – ความสัมพันธ์ (relationship) ความรับผิดชอบ (responsibility) และระเบียบ (regulation) ที่จะรองรับทุกการเติบโตอย่างมั่นคง ไม่ให้เด็กคนไหนร่วงหล่นหรือถูกทิ้งไว้ข้างหลัง พร้อมวิธีปรับใช้ทั้งในฐานะครู ผู้ปกครอง คนทำงานร่วมกับเด็ก นักการศึกษา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

แล้วมาเดินหน้าสู่สังคมแห่งความเท่าเทียมทางการศึกษาไปพร้อมกัน

แนะนำหนังสือ สร้างโรงเรียนให้เป็น ‘รัง’

มาร่วมกันเปลี่ยนโรงเรียนให้เป็น “รัง” ด้วย 3R เพื่อดูแลแผลใจนักเรียนและปลดปล่อยศักยภาพของเด็กๆ อย่างเต็มที่

🏫🐣 สร้างโรงเรียนให้เป็น ‘รัง’: บ่มเพาะพื้นที่เรียนรู้เชิงบวกที่พร้อมดูแลแผลใจเด็กทุกคน
(Relationship, Responsibility, and Regulation: Trauma-Invested Practices for Fostering Resilient Learners)
Kristin Van Marter Souers and Pete Hall เขียน
พชร สูงเด่น แปล
ยุทธภูมิ ปันฟอง ออกแบบปก


[โปรยปกหลัง]
แผลใจจากประสบการณ์เลวร้ายในอดีตคือปัญหาสำคัญที่ส่งผลต่อเด็กวัยเรียนอย่างมิอาจมองข้าม ทั้งผลกระทบในด้านการเรียน การเข้าสังคม และการเติบโตไปเป็นผู้ใหญ่ที่เข้มแข็ง คริสทิน ฟาน มาร์เทอร์ ซาวเออร์ส ที่ปรึกษาด้านสุขภาพจิตผู้ให้คำแนะนำด้านการดูแลแผลใจแก่โรงเรียนทั่วอเมริกา กับ พีต ฮอลล์ นักการศึกษามากประสบการณ์ จะพาเราไปเรียนรู้วิธีการสร้างโรงเรียนให้เป็นสถานที่ปลอดภัยและส่งเสริมการเรียนรู้เชิงบวก ผ่านแนวคิด “การใส่ใจแผลใจ” ด้วย 3R ได้แก่

– Relationship ความสัมพันธ์ที่มีความหมาย ยั่งยืน ปลอดภัยระหว่างนักเรียนและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย เพื่อให้นักเรียนได้รับการเอาใจใส่และมีพลังที่จะเรียนรู้
– Responsibility ความรับผิดชอบ ผ่านการมอบหมายงานที่ช่วยให้นักเรียนตระหนักในคุณค่า ศักยภาพ และความสามารถของตน เพื่อให้เชื่อว่าตัวเองเรียนรู้และทำสิ่งต่างๆ ได้
– Regulation การควบคุม เพื่อให้นักเรียนรับสิ่งเร้าและจัดการกับการตอบสนองทางอารมณ์และพฤติกรรมอย่างเหมาะสม

ไม่ว่าคุณจะเป็นครู ผู้ปกครอง บุคลากร ผู้นำโรงเรียน หรือคนทำงานด้านการศึกษา หนังสือเล่มนี้จะมอบข้อมูลเชิงลึกจากกรณีศึกษาในทุกระดับชั้น ตั้งแต่ประถม มัธยมต้น มัธยมปลาย พร้อมตัวอย่างกิจกรรมและข้อเสนอแนะที่นำไปปรับใช้ได้จริง เช่น การออกแบบการบ้านที่ช่วยปลูกฝังความรับผิดชอบ การสานสัมพันธ์กับนักเรียนในเวลาเพียงเจ็ดวินาที การออกแบบระบบบัดดี้เพื่อช่วยลดจำนวนนักเรียนที่โดดเรียนและลาออก ฯลฯ

อย่าปล่อยให้แผลใจกลายเป็นอุปสรรคขัดขวางอนาคตของเด็กๆ มาร่วมกันก่อร่างสร้าง “รัง” ที่ปลอดภัย เพื่อให้เด็กๆ ได้เรียนรู้อย่างสบายใจ เติบโตอย่างเต็มศักยภาพ และพุ่งทะยานไปไกลในยามที่พวกเขาโบยบิน

เปลี่ยนโรงเรียนเป็นเซฟโซนของนักเรียนด้วย 3 R

ช่วยเด็กๆ รู้สึกปลอดภัยในโรงเรียนและเอาชนะแผลใจ ด้วย RRR
.
โรงเรียนเป็นสถานที่บ่มเพาะนักเรียกให้เรียนรู้ เติบโต และเป็นผู้ใหญ่ที่ดีของสังคมในวันข้างหน้า อย่างไรก็ตาม เด็กๆ บางคนอาจเคยเผชิญกับประสบการณ์เลวร้ายที่ทิ้งแผลใจและพฤติกรรมที่เหนี่ยวรั้งไม่ให้เด็กๆ ได้รับการเรียนรู้อย่างเต็มที่ เราจึงต้องทำให้โรงเรียนของเรามี “สภาพแวดล้อมเชิงการเรียนรู้” หรือ “รัง” ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ของทั้งนักเรียนและผู้ใหญ่ในโรงเรียนทุกคน ผ่าน RRR 3 ทั้งสามตัว ได้แก่ Relationship, Responsibility, และ Regulation ซึ่ง R แต่ละตัวหมายความว่าอย่างไร และจะนำไปใช้กับนักเรียนอย่างไร โพสต์นี้มีคำตอบ!
.
– Relationship (ความสัมพันธ์) คือการสร้างความสัมพันธ์ที่มีความหมายกับคนอื่น โดยเป็นความสัมพันธ์ที่ยั่งยืนและปลอดภัยระหว่างครูของนักเรียน การสร้างความสัมพันธ์จะช่วยให้นักเรียนรู้สึกได้รับการเอาใจใส่และรู้สึกได้รับพลังที่จะเรียนรู้ โดยการสร้างความสัมพันธ์สร้างได้ง่ายๆ โดยใช้เวลาสั้นๆ ไม่ถึง 10 นาที ในบริบทโรงเรียน ครูสามารถทักทายนักเรียนด้วยวิธีการต่าง ๆ ทั้งคำพูด เรียกชื่อ รอยยิ้ม กริยาท่าทาง ในสหรัฐอเมริกา มีผู้อำนวยการโรงเรียนที่ทักทายนักเรียนโดยไม่ซ้ำแบบเลย และการเอาใจใส่เรื่องเล็กๆ อย่างการทักทายนักเรียนจะส่งผลมหาศาลต่อความรู้สึกและความไว้ใจที่นักเรียนมีต่อโรงเรียน
.
– Responsibility (ความรับผิดชอบ) คือการมอบหมายภาระที่นักเรียนทำได้เพื่อให้นักเรียนรู้สึกว่าตัวเองมีคุณค่า ศักยภาพ และความสามารถ นักเรียนที่รู้สึกว่าตัวเองมีศักยภาพและความสามารถจะมีความมั่นใจมากพอจะเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้และเข้าใจเนื้อหาการเรียนที่หนักได้ ยกตัวอย่างเช่น ในสหรัฐอเมริกา นักเรียนมัธยมปลายคนหนึ่งมีแผลใจฝังลึกกับผู้หญิงจนกลัวและไม่กล้าที่จะเรียนกับครูผู้หญิง คณะครูช่วยเขาโดยให้เขาทำงานเดี่ยวกับครูผู้หญิง พร้อมสอนให้เขาเปิดใจลองมองว่าผู้หญิงไม่ใช่ภัยคุกคาม ให้เขาได้ใกล้ชิดครูผู้หญิงทีละนิดจนเขารู้สึกสบายใจขึ้น และกลับมาเรียนกับครูผู้หญิงได้
.
– Regulation (การควบคุม) คือการรับสิ่งเร้าและจัดการกับการตอบสนองทางอารมณ์และทางพฤติกรรมได้อย่างเหมาะสม การเสริมสร้างการควบคุมตนเองช่วยให้นักเรียนเข้าใจการบทเรียนและเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ ตัวอย่างรูปธรรมเช่น นักเรียนมัธยมปลายคนหนึ่งโดดเรียนและรบกวนการสอนเป็นประจำ ครูในโรงเรียนแก้พฤติกรรมนี้โดยจับคู่เขากับบัดดี้นพี่เพื่อช่วยให้เขาผ่อนคลายและสร้างความไว้วางใจ จนเขาได้เรียนรู้พฤติกรรมที่เหมาะสมในห้องเรียน
.

เพราะแผลใจไม่เลือกปฏิบัติ การนำหลัก RRR มาใช้ในโรงเรียนจะช่วยสร้างเป็นพื้นที่ปลอดภัยจึงมีความจำเป็นต่อความสำเร็จของนักเรียน มาร่วมกันเรียนรู้และปรับเปลี่ยนให้โรงเรียนของคุณใส่ใจแผลใจ และทำให้โรงเรียนปลอดภัยต่อนักเรียนทุกคน เพื่อให้พวกเขาพุ่งทะยานสู่โลกกว้างอย่างยั่งยืนกันดีกว่า!

ชมย้อนหลัง เสวนาสาธารณะสร้างโรงเรียนให้เป็น ‘รัง’: บ่มเพาะพื้นที่เรียนรู้เชิงบวกที่พร้อมดูแลแผลใจเด็กทุกคน

ทดลองอ่านและสั่งซื้อหนังสือ สร้างโรงเรียนให้เป็น ‘รัง’

สร้างโรงเรียนให้เป็น ‘รัง’

Original price was: 395฿.Current price is: 356฿.

(Relationship, Responsibility and Regulation: Trauma-Invested Practices for Fostering Resilient Learners)
Kristin Van Marter Souers & Pete Hall เขียน
พชร สูงเด่น แปล
อนวัช อรรถจินดา บรรณาธิการ
ยุทธภูมิ ปันฟอง ออกแบบปก