รวม misc – Long Life Learning เรียนรู้ใหม่ ไม่รู้จบ

ทำไมต้องอ่าน Long Life Learning: Preparing for Jobs that Don’t Even Exist Yet

Long Life Learning เรียนรู้ใหม่ ไม่รู้จับ ฉบับภาษาอังกฤษ

นี่คือคู่มือฉบับกระชับ เข้าใจง่าย เพื่อสร้างอนาคตแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตและการทำงานที่ไร้รอยต่อ ในยุคสมัยที่ชีวิตการทำงานอาจยาวนานถึง 100 ปี!

มิเชลล์ อาร์. ไวส์ จะนำทางนักอ่านสำรวจโลกการทำงานแห่งอนาคต เมื่ออายุขัยของมนุษย์อาจยืนยาวถึง 150 ปี ต้องเปลี่ยนงาน 20-30 ครั้ง การเกษียณอายุในวัย 60 ปี ไม่ใช่คำตอบของระบบเศรษฐกิจอีกต่อไป “การเรียนรู้ตลอดชีวิตอันยืนยาว” (Long Life Learning) จึงเป็นหมุดหมายใหม่ของ “ระบบนิเวศการเรียนรู้” ที่เชื่อมต่อผู้เรียน ผู้สอน สถานศึกษา และผู้ประกอบการเข้าด้วยกัน เพื่อสร้างทางเชื่อมระหว่างโลกแห่งการเรียนรู้และการทำงาน ให้คนทำงานยุคใหม่ก้าวสลับไปมาระหว่างโลกสองใบได้โดยไม่ต้อง “ห่วงหน้าพะวงหลัง” ตลอดชีวิต

พบกับหลักคิดห้าประการว่าด้วยการสร้างระบบนิเวศแห่งการเรียนรู้ที่แข็งแรง พร้อมตอบโจทย์ศตวรรษแห่งความผันผวนที่เรียกร้ององค์ความรู้ใหม่ๆ ตลอดอายุขัยอันยืนยาว พร้อมตัวอย่างนวัตกรรมน่าสนใจจากหลากหลายอุตสาหกรรม ไม่ว่าจะเป็นบริการสนับสนุนที่ทำให้คนทำงานเดินหน้าพัฒนาตัวเองได้โดยไม่ต้องกังวลถึงค่าใช้จ่ายและสมาชิกครอบครัวที่ต้องดูแล หลักสูตรที่ยืดหยุ่นดังใจนึก พร้อมตอบโจทย์ทั้งนายจ้างและแรงงาน หรือระบบจ้างงานใหม่ที่โปร่งใส สมเหตุสมผล และเต็มไปด้วยโอกาส

ถ้าพร้อมแล้ว เปิดอ่านหนังสือเล่มนี้ แล้วก้าวสู่โลกการทำงานแห่งอนาคตพร้อมกันได้เลย!

แนะนำหนังสือ Long Life Learning

เพียง “ระบบการศึกษา” ไม่เพียงพอสำหรับชีวิตการทำงานแห่งอนาคตที่อาจยาวนานถึง 100 ปีอีกต่อไป “ระบบนิเวศการเรียนรู้” ที่โยงใยความต้องการของผู้เรียน สถานศึกษา และตลาดแรงงานต่างหาก คือกุญแจสำคัญสู่การเรียนรู้ใหม่ ไม่รู้จบ ตลอดชีวิตอันยืนยาว

 Long Life Learning: เรียนรู้ใหม่ ไม่รู้จบ
(Long Life Learning: Preparing for Jobs that Don’t Even Exist Yet)
Michelle R. Weise เขียน
รพีพัฒน์ อิงคสิทธิ์ แปล
ยุทธภูมิ ปันฟอง ออกแบบปก
312 หน้า

[โปรยปกหน้า]
สร้างระบบนิเวศการเรียนรู้ใหม่ พร้อมรับมืองานแห่งอนาคตที่วันนี้ยังมาไม่ถึง

[โปรยปกหลัง]
อนาคตมาถึงแล้ว อายุขัยของมนุษย์ยืนยาวขึ้นจนชีวิตการทำงานอาจยาวนานถึง 100 ปี พร้อมการเปลี่ยนงาน 20-30 ครั้ง! 4 ปีในรั้วมหาวิทยาลัยไม่เพียงพออีกต่อไป การเรียนรู้ใหม่ตลอดชีวิตคือคำตอบสุดท้าย
.
แต่คนทำงานรายได้น้อย ภาระหนัก จะหาเงินและเวลาเพื่อพัฒนาตัวเองอย่างไร แรงงานวัย 50 ปีขึ้นไปเริ่มต้นใหม่ได้จริงหรือ เราจะแข่งขันในเกมเปลี่ยนสายงานได้หรือไม่หากใบปริญญาในมือไม่ตอบโจทย์อนาคต แล้วจะแน่ใจได้อย่างไรว่าการออกจากงานเพื่อเรียนรู้ใหม่จะให้ผลลัพธ์คุ้มค่า
.
มิเชลล์ อาร์. ไวส์ อดีตนักนวัตกรรมการเรียนรู้และนักยุทธศาสตร์การศึกษา จะพลิกแนวคิด “lifelong learning” เป็น “long life learning” เพื่อรับมืองานแห่งอนาคต ผ่านระบบนิเวศการเรียนรู้ที่เชื่อมโยงการศึกษาสู่ตลาดแรงงาน ด้วยหลักคิดห้าประการเพื่อเชื่อมต่อความต้องการของผู้เรียน สถานศึกษา และนายจ้าง พร้อมนวัตกรรมการเรียนรู้จากหลากหลายองค์กรดาวรุ่ง ไม่ว่าจะเป็น …
.
– จีพีเอสการศึกษาที่ระบุช่องว่างทักษะได้แม่นยำ พร้อมเสนอเส้นทางไปต่อที่คุ้มเวลาและค่าใช้จ่าย
– บริการสนับสนุนอย่างรอบด้านทั้งค่าเล่าเรียนและคำปรึกษา ตั้งแต่เริ่มเรียนรู้จนถึงหลังได้งาน
– หลักสูตรที่ยืดหยุ่น ออกแบบเองได้ดังใจนึก สอดรับกับตำแหน่งงานใหม่
– ระบบจ้างงานที่โปร่งใส สมเหตุสมผล เปิดโอกาสให้ผู้มีทักษะทุกวัยและทุกที่มา
.
อนาคตของคนทำงานคืออนาคตของเราทุกคน ถึงเวลาสร้างระบบนิเวศการเรียนรู้ที่เพิ่มโอกาสขับเคลื่อนเศรษฐกิจของคนนับล้าน เพื่อยกระดับสังคมแห่งศตวรรษใหม่ให้เท่าเทียม เปี่ยมความหวัง และเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้อย่างแท้จริง

“ระบบนิเวศการเรียนรู้” คืออะไร? ทำไม “ระบบการศึกษา” จึง ไม่เพียงพอ

4 ปีในรั้วมหาวิทยาลัยไม่เพียงพอต่อชีวิตการทำงาน 100 ปีในอนาคตแน่นอน

เส้นทางชีวิตที่หลายคนคุ้นเคยเป็นเส้นตรงแน่วจากการเรียนรู้ในวัยเด็กและวัยรุ่น สู่การทำงานในวัย 22-23 ปี พร้อมการเปลี่ยนงานเพียงประปรายและการใช้ชีวิตวัยเกษียณด้วยบำนาญจากนายจ้างที่ตนทำงานให้หลายทศวรรษ แต่ความรุดหน้าของเทคโนโลยีที่ก้าวกระโดดด้วยความเร็วมากขึ้นทุกขณะจะเปลี่ยนเส้นทางชีวิตของทุกคนไปตลอดกาล 

มิเชลล์ อาร์. ไวส์ ผู้เขียน “Long Life Learning: เรียนรู้ใหม่ ไม่รู้จบ” ชี้ว่ามนุษย์ที่มีอายุขัยยืนยาวถึง 150 ปีอาจถือกำเนิดขึ้นแล้ว เมื่อรวมกับอัตราการเกิดที่น้อยลง ชีวิตการทำงานที่ยาวนานขึ้น พ่วงการเปลี่ยนตำแหน่งงาน 20-30 ครั้ง ไหนจะข้อมูลและอาชีพใหม่ที่ผุดขึ้นทุก 2-3 ปี “ระบบการศึกษา” ที่เราคุ้นเคยย่อมไม่เพียงพอ ทุกคนต้องการ “ระบบนิเวศการเรียนรู้” อย่างเร่งด่วน

ระบบนิเวศการเรียนรู้ของไวส์ หมายถึงระบบที่เชื่อมต่อความต้องการของผู้เรียน ผู้สอน และผู้ประกอบการเป็นหนึ่งเดียว ทำให้ทั้งสามองค์ประกอบนี้ทำงานประสานกัน จนคนทำงานเดินเข้าและออกจากตำแหน่งงานเพื่อเรียนรู้ใหม่และเปลี่ยนงานได้ไม่รู้จบตลอดชีวิตอันยืนยาว

แต่อะไรล่ะที่จะทำหน้าที่สายใยประสานสามองค์ประกอบนี้เข้าด้วยกันจนก่อให้เกิดระบบนิเวศการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ คำตอบของไวส์คือ “ข้อมูล”

กล่าวคือ เมื่อจำเป็นต้องพัฒนาทักษะใหม่ให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน คนทำงานมีข้อมูลที่ชัดเจนว่านายจ้างต้องการสิ่งใด เส้นทางการศึกษาใดที่ตอบโจทย์อย่างแท้จริง กรอบเวลาที่แน่นอน พร้อมบริการสนับสนุนเพื่อจัดหาเงินทุนสำหรับการศึกษา 

ขณะเดียวกัน สถานศึกษาก็มีข้อมูลความต้องการของนายจ้างที่ชัดเจน พร้อมทำงานร่วมกับนายจ้างเพื่อกำหนดตัวชี้วัดที่ตรงจุด ออกแบบหลักสูตรใหม่ๆ ได้อย่างทันเหตุการณ์ พร้อมได้รับเงินสนับสนุนจากภาครัฐ 

พร้อมกันนั้น ผู้ประกอบการก็มีข้อมูลทักษะของคนทำงานที่แม่นยำ ได้รับการสนับสนุนทั้งด้านเงินทุนและเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาพนักงานของตน สามารถส่งต่อและต่อยอดความสามารถของคนทำงาน ทั้งไปสู่อุตสาหกรรมอื่น และก้าวหน้าในอุตสาหกรรมของตน 

ในหนังสือ “Long Life Learning: เรียนรู้ใหม่ ไม่รู้จบ” ไวส์จะเสนอแนวทางสร้างโครงข่ายข้อมูลที่เป็นรากฐานของระบบนิเวศการเรียนรู้ใหม่นี้ พร้อมตัวอย่างนวัตกรรมการศึกษาจากหลากหลายองค์กรดาวรุ่งให้นักอ่านชาวไทยได้ติดตามความคืบหน้าและสร้างแรงบันดาลใจ ไม่ว่าจะเป็น …
.
– จีพีเอสการศึกษาที่ระบุช่องว่างทักษะได้แม่นยำ พร้อมเสนอเส้นทางไปต่อที่คุ้มเวลาและค่าใช้จ่าย
– บริการสนับสนุนอย่างรอบด้านทั้งค่าเล่าเรียนและคำปรึกษา ตั้งแต่เริ่มเรียนรู้จนถึงหลังได้งาน
– หลักสูตรที่ยืดหยุ่น ออกแบบเองได้ดังใจนึก สอดรับกับตำแหน่งงานใหม่
– ระบบจ้างงานที่โปร่งใส สมเหตุสมผล เปิดโอกาสให้ผู้มีทักษะทุกวัยและทุกที่มา


ทดลองอ่านและสั่งซื้อหนังสือ Long Life Learning: เรียนรู้ใหม่ ไม่รู้จบ

Long Life Learning: เรียนรู้ใหม่ ไม่รู้จบ

Original price was: 395฿.Current price is: 356฿.

(Long Life Learning: Preparing for Jobs that Don’t Even Exist Yet)

Michelle R. Weise เขียน
รพีพัฒน์ อิงคสิทธิ์ แปล
ชลิดา หนูหล้า บรรณาธิการ
ยุทธภูมิ ปันฟอง ออกแบบปก