ดาวน์โหลดหนังสือ “การเสนอข่าว ‘ข่าวลวง’ และ ข้อมูลบิดเบือน”

 

 

หนังสือ การเสนอข่าว ‘ข่าวลวง’ และข้อมูลบิดเบือน: คู่มือเพื่อการศึกษาและอบรมด้านวารสารศาสตร์ แปลจากต้นฉบับภาษาอังกฤษชื่อ Journalism, ‘Fake News’ & Disinformation: Handbook for Journalism Education and Training

จัดพิมพ์โดย องค์การเพื่อการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (ยูเนสโก) ภายใต้การสนับสนุนของกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ สนับสนุนการแปลโดยกรมประชาสัมพันธ์

ดาวน์โหลดไฟล์หนังสือฉบับเต็มได้ที่นี่

23_Mar_Fake_News_Thai (1)