vdo: การศึกษาฟินแลนด์กับโลกที่ไม่เคยหยุดนิ่ง

 

ชวนทำความเข้าใจการศึกษาฟินแลนด์ที่ไม่เคยหยุดพัฒนา กับ เกตุ-พิชญ์วดี กิตติปัญญางาม ผู้ร่วมก่อตั้ง Arkki Thailand สถาบันการศึกษาเชิงสร้างสรรค์

ไปฟังกันว่าฟินแลนด์ปรับตัวอย่างไรเพื่อรับมือโลกและเทคโนโลยีที่เปลี่ยนเร็ว เหตุใด แม้ด้านการศึกษาจะเป็นอันดับหนึ่งของโลกแล้ว แต่ฟินแลนด์ไม่เคยหยุดพัฒนาตัวเอง แล้วจะนำการศึกษาฟินแลนด์มาปรับใช้กับไทยได้อย่างไร

 

 

หากถามว่าเราจะทำให้การเรียนรู้สนุกขึ้นได้อย่างไร อาจต้องหันกลับไปถามเด็กๆ เพราะพวกเขาคือต้นทางที่ทำให้การเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ น่าสนใจและมีชีวิตชีวาขึ้น ซึ่งผู้ช่วยคนสำคัญของพวกเขา คงเป็นใครไปไม่ได้นอกจากคุณครู

 

ในประเทศแถบอาเซียน ครูคือคนรู้เยอะ ทุกคนต้องฟังครู ส่วนในฟินแลนด์ ครูคือเพื่อน หรือที่ปรึกษา ช่วยให้เด็กๆ ค้นหาคำตอบ หรือค้นหาคำตอบไปพร้อมๆ กัน ทั้งหมดนี้ทำให้การเรียนรู้มีพลัง


Mr. Kelvin Ng ครูใหญ่ประจำสถาบัน Arkki Thailand สถาบันการเรียนรู้ที่มีส่วนช่วยในการออกแบบหลักสูตรการศึกษาภายใต้กระทรวงศึกษาของรัฐบาลฟินแลนด์


ตามไปฟังกันว่า อะไรคือแนวคิดหลักของการเรียนรู้ผ่านการเล่น และหากเราต้องการนำการศึกษาฟินแลนด์มาปรับใช้ พ่อแม่หรือครูควรเริ่มต้นอย่างไร