Workshop “Fake News is Good News: ได้เวลาเปลี่ยนวารสารศาสตร์”

 

ทุกวันนี้ “ข่าวลวง” (fake news) บนโลกโซเชียลได้กลายเป็นหนื่งในปรากฏการณ์สำคัญแห่งยุคสมัยที่กำลังคุกคามประชาธิปไตยและบั่นทอนสังคมในหลากหลายมิติ คำถามสำคัญที่ควรขบคิดคือ เราจะเปลี่ยนข่าวลวงให้เป็นข่าวดีของวารสารศาสตร์ได้อย่างไร และวารสารศาสตร์จะใช้จุดแข็งของตัวเองจัดการกับข่าวลวงให้อยู่หมัดได้อย่างไร?

สำนักพิมพ์ bookscape จับมือกับ กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ UNESCO Bangkok และ Google (ประเทศไทย) เชิญชวนสื่อมวลชน นักวารสารศาสตร์ นักวิชาการด้านการสื่อสาร นิสิต-นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไป เข้าร่วมกิจกรรม online workshop ในหัวข้อ


“Fake News is Good News: ได้เวลาเปลี่ยนวารสารศาสตร์


ร่วมเรียนรู้แนวทาง ทักษะ และเครื่องมือสำหรับรับมือและจัดการกับปัญหาข่าวลวงให้อยู่หมัด!

-เรียนรู้แนวคิดว่าด้วย “ความไร้ระเบียบของข้อมูล” (information disorder) ในยุคดิจิทัล เพื่อทำความเข้าใจปรากฏการณ์อันซับซ้อนอย่าง “ข่าวลวง” ได้อย่างรอบด้าน และเรียนรู้วิธีการรับมือที่เหมาะสม

-เข้าใจถึงบทบาทของวารสารศาสตร์ในฐานะ “ศาสตร์แห่งการพิสูจน์ความจริง” (discipline of verification) โดยเฉพาะบทบาทในการตรวจสอบข้อเท็จจริงของข้อมูล (fact-checking)

-เรียนรู้ชุดเครื่องมือใหม่ๆ ในการรับมือกับข่าวลวง เช่น การตรวจสอบบัญชีผู้ใช้งานโซเชียลมีเดีย การตรวจสอบวิเคราะห์ภาพถ่าย (photo forensics) การใช้ reverse image search ความรู้เรื่อง metadata แบบต่างๆ

-ขัดเกลาทักษะและความรู้พื้นฐานด้านข้อมูลและสารสนเทศ (media and information literacies) เพื่อใช้ตรวจสอบข่าวลวง

นำเวิร์คช็อปโดยวิทยากรและกระบวนกรจากมหาวิทยาลัยชั้นนำของไทย องค์การระหว่างประเทศ และแพลตฟอร์มชั้นนำระดับโลก

1. David Young
Consultant for Communication and Information Unit, UNESCO Bangkok

2. ดร.พรรษาสิริ กุหลาบ
คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

3. จิระวัฒน์ ภูมิศรีแก้ว
ผู้จัดการฝ่ายนโยบายและความสัมพันธ์ภาครัฐ บริษัท กูเกิ้ล (ประเทศไทย)

[กำหนดการ]

ภาคทฤษฎี วันเสาร์ที่ 20 มิถุนายน เวลา 9.30-16.00 น.
ภาคปฏิบัติ วันอาทิตย์ที่ 21 มิถุนายน หรือ วันเสาร์ที่ 27 มิถุนายน เวลา 9.30-16.00 น. (เลือกวันใดวันหนึ่ง)

*ผู้เข้าร่วมต้องสามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ทั้ง 2 วัน (กำหนดการในแต่ละวันจะแจ้งให้ทราบในภายหลัง)

[วิธีสมัครเข้าร่วมกิจกรรม]

(1) กรอกแบบฟอร์มสมัครเข้าร่วมเวิร์คช็อปได้ที่ https://bit.ly/FormsWSFakeNews ภายในวันที่ 6 มิถุนายน 2563

(2) ข้อมูลประกอบการรับสมัครในแบบฟอร์ม
ก. ประวัติส่วนตัว พร้อมผลงานและประสบการณ์ที่เกี่ยวข้อง
ข. ความคาดหวังจากการเข้าร่วม workshop และความมุ่งหวังในการนำเครื่องมือที่ได้จาก workshop ไปใช้ประโยชน์

(3) ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือก ภายในวันที่ 8 มิถุนายน 2563 ทางเฟซบุ๊กเพจ bookscape และอีเมลผู้สมัคร

(4) ผู้ได้รับคัดเลือกต้องโอนเงินค่ามัดจำ 500 บาท เข้าบัญชี บจก.บุ๊คสเคป ธนาคารกสิกรไทย บัญชีเลขที่ 037-2-64728-0 เพื่อเป็นการยืนยันการเข้าร่วม workshop ภายในวันที่ 11 มิถุนายน 2563 และแนบหลักฐานการโอนเงินพร้อมรายละเอียดบัญชีสำหรับรับเงินคืน มาพร้อมแบบฟอร์มยืนยันการเข้าร่วม workshop มิเช่นนั้นถือว่าสละสิทธิ์ ทั้งนี้ทางโครงการจะคืนเงิน 500 บาทให้เต็มจำนวน ภายหลังจากได้เข้าร่วมกิจกรรมครบทั้งสองวัน

หมายเหตุ
*รับจำนวนจำกัด 20 คน
**กิจกรรมจัดผ่านโปรแกรม Google Meet
***กิจกรรมบางช่วงบรรยายเป็นภาษาอังกฤษ โดยมีทีมงานแปลสรุปความระหว่างบรรยาย

*เนื้อหาในเวิร์คช็อปพัฒนาจากหนังสือ Journalism, ‘Fake News’ and Disinformation: A Handbook for Journalism Education and Training ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ Global Initiative for Excellence in Journalism Education

โดยทีมงานจะส่งหนังสือเล่มดังกล่าวฉบับภาษาไทยให้ผู้เข้าร่วมทางไปรษณีย์ เพื่อเป็นข้อมูลอ่านประกอบกิจกรรม workshop และสามารถดาวน์โหลดไฟล์หนังสือได้ที่นี่