Workshop “Teach Like Finland: สอนฟิน เรียนสนุก สไตล์ฟินแลนด์”

เจาะลึกแนวทางการสอนและห้องเรียนสไตล์ฟินแลนด์ เพื่อสร้างการเรียนรู้ที่สนุกและมีคุณภาพกับ

Workshop “Teach Like Finland: สอนฟิน เรียนสนุก สไตล์ฟินแลนด์”

ร่วมนำ workshop โดย Nina Nordman วิทยากรครูชาวฟินแลนด์ผู้มีประสบการณ์การสอนมากว่า 20 ปี
(บรรยายเป็นภาษาอังกฤษ และมีสรุปประเด็นสำคัญเป็นภาษาไทย)

วันเสาร์ที่ 24 สิงหาคม 2562 เวลา 9.30-13.30 น.
ห้อง 701 อาคารเฉลิมราชกุมารี 60 พรรษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

นี่คือหนึ่งในสามซีรีส์งานเสวนาและ workshop ในหัวข้อ “Joyful Learning & Creative Education”

 

ร่วมค้นหาแนวทางปฏิวัติการเรียนรู้ให้กลายเป็นเรื่องสนุก ปฏิรูปการศึกษาเพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต

จัดโดย โครงการขับเคลื่อนความรู้ด้านการสร้างเสริมสุขภาวะเด็กและครอบครัว และการพัฒนาศักยภาพเยาวชน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) สำนักพิมพ์ bookscape และจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย