workshop “กิจกรรมสร้างสรรค์ที่ส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลักจิตวิทยาเด็ก”

พบกับกิจกรรมสุดท้ายในซีรีส์ “จิตวิทยาเด็ก”


workshop “กิจกรรมสร้างสรรค์ที่ส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลักจิตวิทยาเด็ก”

 


โดย

ผศ.นพ.พนม เกตุมาน
ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล

พฤหัส พหลกุลบุตร
ผู้อำนวยการฝ่ายการศึกษา มูลนิธิสื่อชาวบ้าน (มะขามป้อม) และสมาชิกกลุ่มก่อการครู

ร่วมด้วย
ครูเบิร์ด – นีลชา เฟื่องฟูเกียรติ
กลุ่มละครสำหรับครอบครัว “เบิร์ดคิดแจ่ม”

 

วันศุกร์ที่ 9 สิงหาคม 2562 เวลา 9.00-17.00 น.
ห้องพลังแผ่นดิน ชั้น 34 ดีแทคเฮาส์ จามจุรีสแควร์

 

กำหนดการกิจกรรม workshop

9.00-9.15 น. ลงทะเบียน
9.15-9.30 น. กล่าวต้อนรับและแนะนำโครงกา
9.30-10.30 น. สนทนาประสาพ่อแม่ Parents Dialogue
10.30-10.45 น. พักรับประทานอาหารว่าง
10.45-12.30 น. กิจกรรม “เล่นอย่างไรให้เรียนรู้”
12.30-13.30 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.30-15.00 น. กิจกรรม “Creative Drama” จากโลกสมมติสู่โลกจริงของพัฒนาการเด็ก
15.00-15.15 น. พักรับประทานอาหารว่าง
15.14.16.30 น. คุณหมอพนมสนทนา “ตอบปัญหาคาใจพ่อแม่”
16.30-17.00 น. สรุปการเรียนรู้