vdo: Public Forum “Creating Innovators: สร้างคนรุ่นใหม่ให้เป็นนวัตกรเปลี่ยนโลก”

 

บันทึกงานเสวนาสาธารณะ ร่วมจัดโดย สสส. x bookscape x TK Park

Creating Innovators: สร้างคนรุ่นใหม่ให้เป็นนวัตกรเปลี่ยนโลก

 

อะไรคือ ‘ดีเอ็นเอ’ ของนวัตกรแห่งอนาคต

ครอบครัว โรงเรียน และที่ทำงาน จะเป็นพลังสามประสานในการสร้างนักคิดสร้างสรรค์รุ่นใหม่ที่จะ “ฝากรอยเท้าไว้ในจักรวาล” ได้อย่างไร

 

ชวนคิดชวนคุยโดย

 

ดร.สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์

ประธานสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI)

นักวิจัยเรื่องระบบนิเวศ ‘นวัตกรรม’ ของไทย และการปฏิรูประบบการเรียนรู้

 

รศ.ดร.วีระศักดิ์ สุระเรืองชัย

คณะทรัพยากรชีวภาพและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ผู้ร่วมก่อตั้งและหัวหน้ากลุ่มวิจัย Freak Lab คลัสเตอร์วิจัยนวัตกรรมอนาคตที่ผสมผสานวิทย์กับศิลป์เข้าด้วยกัน

 

เมษ์ ศรีพัฒนาสกุล

ผู้ก่อตั้ง และ CEO Lukkid และ Asian Leadership Academy

นวัตกรผู้เปลี่ยนสังคมด้วย Design Thinking | ผู้แปลหนังสือ Designing Your Life (คู่มือออกแบบชีวิตด้วย Design Thinking)

 

พัทน์ ภัทรนุธาพร

ผู้ร่วมก่อตั้ง Freak Lab และนักศึกษาปริญญาเอก MIT Media Lab แล็บวิจัยข้ามศาสตร์ชั้นนำที่สร้างนวัตกรรมเปลี่ยนโลกมานับไม่ถ้วน

 

แดนไท สุขกำเนิด

นักออกแบบและพัฒนาบอร์ดเกมรุ่นเยาว์ สมาชิกกลุ่ม ‘เถื่อนเกม’ ผู้ใช้บอร์ดเกมสร้างกระบวนการเรียนรู้เพื่อแก้ปัญหาสังคม

 

เมื่อวันเสาร์ที่ 2 มีนาคม 2562

ณ อุทยานการเรียนรู้ TK Park ชั้น 8 Central World