ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตคลิปวิดีโอเพื่อการศึกษา

ตามที่ แผนงาน/โครงการ ชุมชนเรียนรู้ออนไลน์เพื่อเด็ก เยาวชน และครอบครัว ได้มีโครงการจ้างผลิตคลิปวิดีโอเพื่อการศึกษา โดยวิธีการประกาศเชิญชวนผู้ประกอบการทั่วไปนั้น ผู้ชนะการเสนอราคาได้แก่ วรพจน์ เอกวิริยะกิจ และ เสาวลักษณ์ สะอาดแก้ว

 

ตามประกาศด้านล่างนี้

 

06_ประกาศผู้ชนะเสนอราคา_Production 1

 

06_ประกาศผู้ชนะเสนอราคา_Production 2