เสวนาสาธารณะ “อยู่ได้-อยู่ดี: บ่มเพาะให้ลูกพร้อมเติบโตอย่างมั่นใจ”

จะมีของขวัญใดสำหรับพ่อแม่มากกว่าการเป็นลูกเติบโตอย่างมั่นใจ ยืนหยัดได้ด้วยตัวเอง “อยู่ได้” ในโลกยุคใหม่แสนอยู่ยาก และ “อยู่ดี” ท่ามกลางความท้าทายในศตวรรษที่ 21

bookscape ร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ชวนนิยามความหมายใหม่ของเด็กที่ “อยู่ได้ อยู่ดี” พร้อมแลกเปลี่ยนแนวทางบ่มเพาะทักษะการกำกับดูแลตัวเองของเยาวชน ผ่านประสบการณ์ของผู้ใหญ่ใจดีที่หวังจะเห็นเด็กทุกคนเติบโตสมวัย และคนรุ่นใหม่ที่ก้าวเดินอย่างมั่นใจบนเส้นทางที่เลือกเอง ร่วมพูดคุยเพื่อเปิดมุมมองใหม่ในการพัฒนาเด็กและเยาวชนให้ “อยู่เองได้ โตเองเป็น” ในศตวรรษแห่งความท้าทายอย่างยั่งยืน กับ

  • นายแพทย์ประเสริฐ ผลิตผลการพิมพ์ จิตแพทย์และนักเขียน
  • สุภาวดี หาญเมธี ประธานสถาบัน RLG (รักลูกเลิร์นนิ่งกรุ๊ป)
  • ภูริภัทร ณ สงขลา Project Manager สมัชชา Intern

ชวนพูดคุยโดย

ทิพย์พิมล เกียรติวาทีรัตนะ
CEO & Chief Editor mappa media

วันเสาร์ที่ 28 พฤษภาคม 2565
เวลา 14.00 – 16.00 น.

ถ่ายทอดสดผ่าน live ทางเฟซบุ๊กเพจ
bookscape
สสส. (สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ) : ThaiHealth
ALTV ช่อง 4 ทีวีเรียนสนุก
ThaiPBSKids

อ่านรายละเอียดและสั่งซื้อหนังสือ “อยู่เองได้ โตเองเป็น: เลี้ยงลูกให้เขียนชีวิตด้วยมือตัวเอง” ได้ที่นี่