public forum + workshop “Why We Post เข้าใจโลกใหม่ของวัยรุ่นยุควุ่นเน็ต”

 

:: public forum + workshop “Why We Post เข้าใจโลกใหม่ของวัยรุ่นยุควุ่นเน็ต” โดย สสส. x bookscape ::

 

ทำไมเด็กและวัยรุ่นถึงชอบโพสต์และแชร์ทุกสิ่งโดยไม่สนใจความเป็นส่วนตัว? อะไรทำให้พวกเขาหมกมุ่นอยู่ในโลกโซเชียลถึงเพียงนี้? อินเทอร์เน็ตสร้างโอกาสหรือความเสี่ยงใหม่ๆ มากกว่ากัน? การกีดกันเด็กออกจากโซเชียลมีเดียคือทางออกของปัญหาที่ถูกต้องหรือไม่? แล้ววิธีการรับมือที่จะสร้างโอกาสให้วัยรุ่นเรียนรู้ เติบโต และก้าวหน้าในโลกเครือข่ายนั้นควรเป็นเช่นไร?

สสส. x bookscape ชวนพ่อแม่ ผู้ปกครอง นักการศึกษา ผู้กำหนดนโยบาย นักกิจกรรมด้านเด็กและเยาวชน และบุคคลทั่วไป มาร่วมค้นหา เรียนรู้ และเข้าใจถึงโลกใหม่ของวัยรุ่นยุควุ่นเน็ตที่แสนจะซับซ้อน ในงานเสวนาสาธารณะและ workshop

 

“Why We Post: เข้าใจโลกใหม่ของวัยรุ่นยุควุ่นเน็ต”

 

ร่วมแลกเปลี่ยนความรู้และรับฟังมุมมองหลากหลายจากผู้เชี่ยวชาญในแวดวงสื่อ การศึกษา สาธารณสุข รวมถึงตัวแทนจากแพลตฟอร์มดิจิทัลระดับโลกที่มีอิทธิพลในเมืองไทยอย่าง Google และ Youtube

ชวนขบคิดและหาคำตอบผ่านประเด็นสำคัญในยุคโซเชียลมีเดีย

-โซเชียลมีเดียกับวัยรุ่น
-ตัวตนบนโลกออนไลน์
-Digital Citizenship
-Digital Literacies
-Digital Campaigns
-Privacy
-Fake News
-Cyberbullying

พร้อมเรียนรู้ชุดทักษะและความรู้ที่จำเป็นในยุคดิจิทัล เช่น การคิดวิเคราะห์เพื่อแยกแยะข้อมูลข่าวสาร การทำความเข้าใจมุมมองที่แตกต่าง การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพด้วยสื่อใหม่ เป็นต้น

 

[รายละเอียดกิจกรรม]

 

1. ปาฐกถานำ “ความท้าทายใหม่เรื่องโซเชียลมีเดียกับเด็กและเยาวชน” โดย รศ.ดร.วรากรณ์ สามโกเศศ ประธานคณะกรรมการบริหารแผนสุขภาวะเด็ก เยาวชน และครอบครัว สสส.

 

2. เวทีเสวนาสาธารณะ
“Why We Post: เข้าใจโลกใหม่ของวัยรุ่นยุควุ่นเน็ต” 

ชวนคิดชวนคุยโดยวิทยากรจากหลากหลายแวดวง

นพ.ประวิทย์ ลี่สถาพรวงศา
กรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.)

อ.พรรณราย โอสถาภิรัตน์ 
ผู้ประสานงานโครงการจัดตั้งกลุ่มวิจัยด้านสื่อดิจิทัลในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

อิสริยะ ไพรีพ่ายฤทธิ์ 
ผู้ร่วมก่อตั้ง Blognone และ Brand Inside ผู้บริหาร Wongnai ไลฟ์สไตล์แพลตฟอร์มลำดับต้นของไทย

เกรียงไกร วชิรธรรมพร
นักเขียนบทและผู้กำกับภาพยนตร์ซีรีส์ ฮอร์โมน วัยว้าวุ่น คนทำงานสร้างสรรค์ที่คลุกคลีและคุ้นเคยกับวัยรุ่น

ดำเนินรายการโดย กรรณิการ์ กิจติเวชกุล นักจัดรายการเช้าทันโลก FM 96.5

 

3. สัมมนาเชิงปฏิบัติการ (workshop)

“How We Post: เข้าใจเครื่องมือและชุดทักษะในการทำงานกับวัยรุ่นยุควุ่นเน็ต”

 

ร่วมให้ความรู้โดย

จิระวัฒน์ ภูมิศรีแก้ว
หัวหน้าฝ่ายนโยบายและความสัมพันธ์ภาครัฐ บริษัท กูเกิ้ล (ประเทศไทย) จำกัด

เบญจวรรณ สว่าง
Partner Manager, Family and Learning, บริษัท กูเกิ้ล (ประเทศไทย) จำกัด

ศุภธิดา พรหมพยัคฆ์
ที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

 

[กำหนดการ]

วันศุกร์ที่ 17 พฤษภาคม 2562 เวลา 9.00-17.00 น.
ณ ห้องประชุม 201 อาคารศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

9.00-9.15 ลงทะเบียน
9.15-9.25 กล่าวเปิดงานโดย ดร.สุปรีดา อดุลยานนท์ ผู้จัดการ สสส.
9.25-9.45 ปาฐกถานำ “ความท้าทายใหม่เรื่องโซเชียลมีเดียกับเด็กและเยาวชน” โดย รศ.ดร.วรากรณ์ สามโกเศศ
9.45-12.00 เวทีสาธารณะ “WHY WE POST: เข้าใจโลกใหม่ของวัยรุ่นยุควุ่นเน็ต”
12.00-13.00 พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00-17.00 สัมมนาเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ “HOW WE POST: เข้าใจเครื่องมือและชุดทักษะในการทำงานกับวัยรุ่นยุควุ่นเน็ต”

 

ลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้ ที่นี่

ดูแผนที่และวิธีเดินทางได้ ที่นี่

ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย และมีบริการอาหารกลางวัน

ทำความรู้จักหนังสือ เข้าใจโลกใหม่ของวัยรุ่นยุควุ่นเน็ต

ทำความรู้จักหนังสือ Why We Post: ส่องวัฒนธรรมโซเชียลมีเดียผ่านมานุษยวิทยาดิจิทัล 

 

จัดโดย โครงการขับเคลื่อนด้านการสร้างเสริมสุขภาวะเด็กและครอบครัว และการพัฒนาศักยภาพเยาวชน สำนักงานกองทุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และสำนักพิมพ์ bookscape