Public Forum “Why We Sleep: นอนเปลี่ยนชีวิต”

 

สสส. x bookscape ชวนมาไขความลับเบื้องหลังวิทยาศาสตร์แห่งการนอนหลับ เพื่อหาคำตอบสู่สุขภาพที่แข็งแรงและคุณภาพชีวิตที่ดี ในเวทีเสวนาที่จะทำให้การนอนหลับและการฝันทุกค่ำคืนไม่เหมือนเดิมอีกต่อไป

Why We Sleep: นอนเปลี่ยนชีวิต

ร่วมสำรวจโลกแห่งการนอนหลับที่เกี่ยวพันกับชีวิตอย่างรอบด้าน จากหนังสือ Why We Sleep: นอนเปลี่ยนชีวิต โดย Matthew Walker นักวิทยาศาสตร์ด้านสมองผู้ศึกษาด้านการนอนหลับมากว่า 20 ปี ซึ่งจะทำให้คุณเข้าใจ “พลัง” แห่งการนอนหลับ พร้อมไขข้อข้องใจมากมายเกี่ยวกับการนอนหลับที่คุณอาจไม่เคยรู้ หรือเข้าใจผิดมาตลอดชีวิต!

  • คาเฟอีนและแอลกอฮอล์ส่งผลอย่างไรต่อการนอนหลับ?
  • เหตุใดองค์การอนามัยโลกจึงจัดให้การทำงานกะกลางคืนเข้าข่าย “ปัจจัยที่อาจก่อมะเร็ง”?
  • ความฝันช่วยเยียวยาบาดแผลทางอารมณ์ได้อย่างไร?
  • ยานอนหลับช่วยแก้โรคนอนไม่หลับได้จริงหรือ และมีวิธีบำบัดแบบไหนที่ดีกว่ายานอนหลับหรือไม่?

ชวนคิดชวนคุยโดย 4 ผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพ ทั้งแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเวชศาสตร์การนอน แพทย์ผู้ส่งเสริมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของคนยุคใหม่ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านประสาทวิทยา และแพทย์ผู้ให้ความสำคัญเรื่องผลกระทบของการอดนอนจนกลายเป็นงานศึกษาอย่างจริงจัง และอีก 1 นักสื่อสารวิทยาศาสตร์อารมณ์ดีที่ชอบนอนดึกเป็นกิจวัตร

 

ร่วมเสวนาโดย

รศ.นพ.ณัฐพงษ์ เจียมจริยธรรม
ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
หัวหน้าศูนย์นิทราเวช โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

ดร.นพ.ไพโรจน์ เสาน่วม
ผู้อำนวยการสำนักสร้างเสริมวิถีชีวิตสุขภาวะ
สสส. (สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ) : ThaiHealth

รศ.ดร.พญ.ธัญญรัตน์ อโนทัยสินทวี
ภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัว คณะแพทยศาสตร์ รพ.รามาธิบดี

ดร.นพ.ชัยภัทร ชุณหรัศมิ์
แพทย์ด้านประสาทวิทยา รพ.จุฬาลงกรณ์

ชวนสนทนาโดย

ดร.แทนไท ประเสริฐกุล
นักสื่อสารวิทยาศาสตร์ และผู้สร้างสรรค์รายการพอดแคสต์ WiTcast

 

จันทร์ที่ 13 มกราคม 2563 เวลา 13.30-16.30 น  (เริ่มลงทะเบียน 13.00 น.)
ณ อาคารศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ สสส.

กำหนดการ

13:00-13:30 น.    ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน
13:30-13:45 น.    กล่าวเปิดงานโดย ณัฐยา บุญภักดี ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนสุขภาวะเด็ก เยาวชน และครอบครัว  สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

13:45-16:00 น.    เวทีเสวนาสาธารณะ “Why We Sleep: นอนเปลี่ยนชีวิต”
16:00-16:30 น.    ช่วงถามตอบและแลกเปลี่ยนมุมมอง

 

ลงทะเบียนเข้าร่วมงานเสวนาได้ที่
http://bit.ly/whywesleep_forum

(เข้าร่วมฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย)

 

แผนที่สถานที่จัดงาน:
https://www.thaihealthcenter.org/campaign/public/How_to_go.pdf