เสวนาสาธารณะ “Poor Students, Rich Teaching สอนเปลี่ยนชีวิต – สู้ความเหลื่อมล้ำด้วยพลังแห่งการสอน”

bookscape ร่วมกับ กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา ชวนร่วมเวทีสาธารณะ

“Poor Students, Rich Teaching สอนเปลี่ยนชีวิต – สู้ความเหลื่อมล้ำด้วยพลังแห่งการสอน”

เราคงปฏิเสธไม่ได้ว่าความเหลื่อมล้ำเป็นปัญหาสำคัญเรื้อรังของการศึกษาไทย โดยเฉพาะในทุกวันนี้ที่สถานการณ์ไวรัสระบาดได้ขับเน้นให้ปัญหาดังกล่าวเด่นชัดยิ่งขึ้น มายาคติที่ว่า “เด็กที่มีโอกาสเท่านั้นจึงจะประสบความสำเร็จ” ยังครอบงำสังคมไทยอย่างแนบแน่น

ถึงเวลาแล้วที่เราจะปรับแนวคิดใหม่ ใช้ “พลังแห่งการสอน” เพื่อเอาชนะความเหลื่อมล้ำและสร้างความสำเร็จที่เท่าเทียม ด้วยความเชื่อมั่นว่า “เด็กทุกคนเติบโตและเปลี่ยนแปลงได้เสมอ”

ชวนแลกเปลี่ยนมุมมองความคิด มองการศึกษาไทยไปข้างหน้าด้วยความหวัง และเติมเต็มการสอนให้ดีกว่าที่เคยเป็นมา ผ่านตัวแทนผู้เชี่ยวชาญและผู้มีประสบการณ์ด้านการศึกษาจากหลากหลายแวดวง

กล่าวนำโดย
ศ.นพ.วิจารณ์ พานิช
ประธานคณะอนุกรรมการกำกับทิศทางโครงการพัฒนาครูและโรงเรียนเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง (TSQP) กสศ.

ร่วมสนทนาโดย
รศ.ดร.อนุชาติ พวงสำลี
คณบดีคณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ดร.ภูมิศรัณย์ ทองเลี่ยมนาค
ผู้เชี่ยวชาญด้านเศรษฐศาสตร์การศึกษา สถาบันวิจัยเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา กสศ.

กุลธิดา รุ่งเรืองเกียรติ
ประธานกรรมการบริหาร โรงเรียนต้นกล้า จ.เชียงใหม่

ศุภวัจน์ พรมตัน (ครูมะนาว)
ครูโรงเรียนนครวิทยาคม และเจ้าของเพจ อะไรอะไรก็ครู


ดำเนินรายการโดย
กรรณิการ์ กิจติเวชกุล
นักจัดรายการเช้าทันโลก FM 96.5

วันเสาร์ที่ 30 พฤษภาคม 2563
เวลา 13.30 – 16.30 น.
ถ่ายทอดผ่าน live ทางเฟซบุ๊กเพจ
▪️ Bookscape
▪️ กสศ. กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา
▪️ Thai PBS

อ่านรายละเอียดหนังสือ “สอนเปลี่ยนชีวิต: 7 ชุดความคิดพลิกห้องเรียนเพื่อเด็กทุกคน” ได้ที่นี่

จัดโดย กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) ร่วมกับสำนักพิมพ์ bookscape