vdo: “เปิดประสบการณ์ทำหนังสือความรู้ในตลาดหนังสือไทย”

บันทึกงานเสวนา

จาก openworlds ถึง bookscape: เปิดประสบการณ์ทำหนังสือความรู้ในตลาดหนังสือไทย

ร่วมพูดคุยถึงแนวคิดและเบื้องหลังการทำหนังสือความรู้ เพื่อมุ่งหวังเปลี่ยนแปลงสังคมด้วยปัญญา ร่วมจัดโดย ศูนย์การเรียนรู้ธนาคารแห่งประเทศไทย และสำนักพิมพ์ bookscape

ร่วมเสวนาโดย
ปกป้อง จันวิทย์ และ วรพจน์ วงศ์กิจรุ่งเรือง
สองบรรณาธิการอำนวยการสำนักพิมพ์ bookscape
อดีตบรรณาธิการอำนวยการและบรรณาธิการบริหารสำนักพิมพ์ openworlds

ดำเนินรายการโดย
ศิวะภาค เจียรวนาลี
บรรณาธิการบริหาร a day magazine

ในวันเสาร์ที่ 27 ตุลาคม 2561 เวลา 14.00-15.30 น.
ณ ห้องสมุดพระองค์เจ้าวิวัฒนไชย ชั้นสอง ศูนย์การเรียนรู้ธนาคารแห่งประเทศไทย