เล่า-เรียน-เล่น Festival

bookscape ร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) ชวนนัก (อยาก) เรียนรู้ มาร่วมฟัง ทำ เรียน เล่น ไปด้วยกันตลอดเดือนกรกฎาคมถึงเดือนสิงหาคมนี้ กับกิจกรรมเสวนา workshop และ book club ที่จะพาทุกคนไปพัฒนาทักษะความรู้ที่สอดรับกับยุคสมัย

มาร่วมเรียนรู้การสร้าง growth mindset ให้ห้องเรียนไทย มองความเหลื่อมล้ำในมุมใหม่ผ่านแว่นจิตวิทยา สำรวจปมความเครียดเป็นพิษจากประสบการณ์ร้ายในวัยเด็ก และพัฒนาทักษะ sense of control ให้เด็กๆ อยู่เองได้และโตเองเป็นในโลกใหม่ที่เต็มไปด้วยความเปลี่ยนแปลง

ไม่ว่าคุณจะเป็นคุณครู ผู้ปกครอง นักการศึกษา คนทำงานเชิงนโยบาย นักเรียนนักศึกษา หรือใครก็ตามที่มีใจอยากเรียนรู้ เตรียมเปิดปฏิทินแล้วกาวันรอร่วมฟัง-ทำ-เรียน-เล่น ตามรายละเอียดด้านล่างได้เลย

1

เสวนาสาธารณะออนไลน์ “โตด้วยกัน โตได้ไกล จุดประกายการศึกษาไทยด้วย Growth Mindset”

วันเสาร์ที่ 2 กรกฎาคม 2565 เวลา 13.30 – 16.30 น.

ถ่ายทอดผ่าน Live ทางเพจ FB: bookscape / กสศ. กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา / ALTV ช่อง 4 ทีวีเรียนสนุก

ร่วมสนทนาโดย

– สรวิศ ไพบูลย์รัตนากร (ยีราฟ) ผู้ก่อตั้งและประธานกรรมการบริหาร มูลนิธิโรงเรียนวันเสาร์ (Saturday School Foundation)

– อรุณฉัตร คุรุวาณิชย์ นักจิตวิทยาเชิงบวก และผู้ก่อตั้ง ไลฟ์ เอ็ดดูเคชั่น (ประเทศไทย) Life Education Thailand

– ชลนภา เหลืองรังษี (ครูน้ำกรอง) คุณครูจากกลุ่ม Teach For Thailand

ชวนสนทนาโดย

– ฉัตรบดินทร์ อาจหาญ (ครูมะพร้าว) Content Creator จาก Inskru -พื้นที่แบ่งปันไอเดียการสอน

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/bookscape.co/photos/a.167726293894783/1004709910196413

หนังสือชวนอ่านก่อนเข้าร่วมกิจกรรม
“The Growth Mindset Coach: คู่มือออกแบบการเรียนรู้เพื่อสร้าง Growth Mindset”
“The Growth Mindset Playbook: แบบฝึกเล่นเสริมสร้าง Growth Mindset”

2

เสวนาสาธารณะออนไลน์ “เด็กที่เจ็บปวดคือผู้ใหญ่ที่เจ็บป่วย”

วันเสาร์ที่ 9 กรกฎาคม 2565 เวลา 14.00 – 16.00 น.

ถ่ายทอดผ่าน Live ทางเพจ FB: bookscape / สสส. / ALTV ช่อง 4 ทีวีเรียนสนุก

ร่วมสนทนาโดย

– รศ.พญ.วนิดา เปาอินทร์ กุมารแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านการคุ้มครองเด็ก หัวหน้าหน่วยคุ้มครองเด็ก รพ.ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ

– เชษฐา มั่นคง ผู้อำนวยการ มูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก

– บุษยาภา ศรีสมพงษ์ ผู้ก่อตั้ง SHero Thailand

– ปราชญา ศิริ์มหาอาริยะโพธิ์ญา ผู้ก่อตั้ง Mental Me

ชวนสนทนาโดย

– ทราย เจริญปุระ นักแสดง นักเขียน และพิธีกร

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/bookscape.co/photos/a.167729337227812/1004060673594670

หนังสือชวนอ่านก่อนเข้าร่วมกิจกรรม
“ลบบาดแผลลึกสุดใจ: วิทยาศาสตร์เบื้องหลังภาวะเครียดเป็นพิษ และแนวทางเยียวยาแผลใจวัยเยาว์”

3

กิจกรรม Workshop “IN TEACHERS WE TRUST เชื่อใจในตัวครู: ฟื้นฟูหัวใจของระบบการศึกษา”

วันเสาร์ที่ 23 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.00-15.00 น.

ณ ห้อง CONNEXT ชั้น 3 Clazy Cafe’ The Seasons Mall (BTS สนามเป้า)

นำกิจกรรมโดย

ผศ.ดร.อดิศร จันทรสุข คณบดีคณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ Faculty of Learning Sciences and Education – Thammasat University และหนึ่งในทีมงาน ก่อการครู

สมัครเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่ https://www.facebook.com/bookscape.co/photos/a.167729337227812/1000770660590338/

หนังสือชวนอ่านก่อนเข้าร่วมกิจกรรม
“เชื่อใจในตัวครู: กุญแจสู่การศึกษาชั้นนำฉบับฟินแลนด์”

4

กิจกรรม Workshop “From Emotion to Equality จับอารมณ์ในสังคมเหลื่อมล้ำ สำรวจความเหลื่อมล้ำในมุมใหม่ผ่านเกมจิตวิทยา”

วันอาทิตย์ที่ 24 กรกฎาคม 2565 เวลา 13.00-16.00 น.

ณ ห้อง CONNEXT ชั้น 3 Clazy Cafe’ The Seasons Mall (BTS สนามเป้า)

นำกิจกรรมโดย

– ผศ.ดร.ธานี ชัยวัฒน์ ผู้อำนวยการศูนย์เศรษฐศาสตร์พฤติกรรมและการทดลอง คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

– ชนลักษณ์ ชัยศรีลักษณ์ นักวิจัย และนิสิตปริญญาเอก คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สมัครเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่ https://www.facebook.com/bookscape.co/photos/a.167729337227812/1003403916993679/

หนังสือชวนอ่านก่อนเข้าร่วมกิจกรรม
“เมื่อบันไดหัก: มองสังคมเหลื่อมล้ำผ่านแว่นจิตวิทยา”

5

กิจกรรม Workshop “THE SELF-DRIVEN CHILD อยู่เองได้ โตเองเป็น”

จันทร์ที่ 25 กรกฎาคม 2565 เวลา 13.00-16.00 น.

ณ ห้อง CONNEXT ชั้น 3 Clazy Cafe’ The Seasons Mall (BTS สนามเป้า)

นำกิจกรรมโดย

เมริษา ยอดมณฑป นักจิตวิทยาด้านเด็กและครอบครัว เจ้าของเพจ ตามใจนักจิตวิทยา ผู้ก่อตั้งห้องเรียนครอบครัว

ร่วมกับ

สิริสักก์ เจริญรวิภักดิ์ นักกิจกรรมบำบัดและผู้เชี่ยวชาญด้านการปรับพฤติกรรมเด็ก ผู้ร่วมก่อตั้งห้องเรียนครอบครัว

สมัครเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่ https://www.facebook.com/bookscape.co/photos/a.167729337227812/1001827900484614/

หนังสือชวนอ่านก่อนเข้าร่วมกิจกรรม
“อยู่เองได้ โตเองเป็น: เลี้ยงลูกให้เขียนชีวิตด้วยมือตัวเอง”

6

กิจกรรม Workshop “เยียวยาประสบการณ์พิษ ถอนพิษบาดแผลทางใจในวัยเด็กที่มีผลต่อชีวิตและพฤติกรรม”

วันเสาร์ที่ 31 กรกฎาคม 2565 เวลา 13.00-16.00 น.

วิทยากร: ผศ.นพ.พนม เกตุมาน

ณ ห้อง Grass Room – NapLab Chula Co-working space

หนังสือชวนอ่านก่อนเข้าร่วมกิจกรรม
“ลบบาดแผลลึกสุดใจ: วิทยาศาสตร์เบื้องหลังภาวะเครียดเป็นพิษ และแนวทางเยียวยาแผลใจวัยเยาว์”

7

กิจกรรมออนไลน์ Book Club “The Growth Mindset Coach” และ “The Growth Mindset Playbook”

วันอังคารที่ 9 สิงหาคม 2565 เวลา 19.30 – 21.00 น.

ชวนสนทนาโดย: ครูมะพร้าว-ฉัตรบดินทร์ อาจหาญ

หนังสือชวนอ่านก่อนเข้าร่วมกิจกรรม
“The Growth Mindset Coach: คู่มือออกแบบการเรียนรู้เพื่อสร้าง Growth Mindset”
“The Growth Mindset Playbook: แบบฝึกเล่นเสริมสร้าง Growth Mindset”

 

8

กิจกรรม Workshop “The Growing Classroom เปิดพื้นที่สร้างสรรค์ให้ห้องเรียนไทยด้วย Growth Mindset”

วันเสาร์ที่ 20 สิงหาคม 2565

กิจกรรม Workshop “Growing Friendly, Learning Happily สร้างพื้นที่ปลอดภัยให้ห้องเรียนไทยด้วย Growth Mindset”

วันอาทิตย์ที่ 21 สิงหาคม 2565

นำกิจกรรมโดย Inskru -พื้นที่แบ่งปันไอเดียการสอน

หนังสือชวนอ่านก่อนเข้าร่วมกิจกรรม
“The Growth Mindset Coach: คู่มือออกแบบการเรียนรู้เพื่อสร้าง Growth Mindset”
“The Growth Mindset Playbook: แบบฝึกเล่นเสริมสร้าง Growth Mindset”