เสวนาสาธารณะ “เชื่อใจในตัวครู: พลิกโฉมการศึกษาไทย สู่ระบบแห่งความเชื่อใจแบบฟินแลนด์”

 

bookscape ร่วมกับ กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา ชวนฟังเสวนาสาธารณะ

“เชื่อใจในตัวครู: พลิกโฉมการศึกษาไทย สู่ระบบแห่งความเชื่อใจแบบฟินแลนด์”

ฟินแลนด์ได้รับความสนใจจากนักการศึกษา นักวิจัย และนักข่าวนานาประเทศ หลังจากแสดงให้เห็นผลสัมฤทธิ์อันโดดเด่นผ่านคะแนนสอบ PISA สิ่งที่พวกเขาพบคือ ฟินแลนด์มีคาบเรียนสั้น มีช่วงพักระหว่างวันเยอะ ไม่มีการสอบวัดมาตรฐานระดับชาติ ไม่มีการตรวจสอบจากภายนอก ไม่มีภาระรับผิดชอบเชิงลงโทษสำหรับครู ทั้งยังให้การสนับสนุนทรัพยากรทางการศึกษาอย่างเท่าเทียม และครูเป็นอาชีพที่มีสถานะทางสังคมสูง

นอกจากนี้ ยังมีอีกสิ่งหนึ่งที่น่าสนใจและสำคัญยิ่ง นั่นคือ “ความเชื่อใจ” กล่าวได้ว่าหากปราศจากความเชื่อใจเสียแล้ว ฟินแลนด์จะเดินมาไม่ถึงจุดนี้เลย

เรียนรู้กลยุทธ์การบ่มเพาะและรักษาความเชื่อใจ แล้วหันกลับมาตรวจสุขภาพความเชื่อใจและสำรวจปัญหาในห้องเรียนไทย พร้อมมองหาทางออกร่วมกันกับ

กล่าวนำโดย ปาสิ ซอห์ลเบิร์ก ผู้ร่วมเขียน In Teachers We Trust

ร่วมสนทนาโดย

  • ดร.อุดม วงศ์สิงห์ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาคุณภาพครู นักศึกษาครูและสถานศึกษา กสศ.
  • กุลธิดา รุ่งเรืองเกียรติ ผู้อำนวยการมูลนิธิคณะก้าวหน้า
  • ดร.นรรธพร จันทร์เฉลี่ย เสริบุตร CEO Starfish Education
  • กรวรรณ บุณทันเสน อดีตครู คศ.1 รร. บ้านดอนพลอง จ. นครสวรรค์

ชวนพูดคุยโดย

  • ศุภวิชช์ สงวนคัมธรณ์ Co-Founder / Learning designer BlackBox Team Co.,Ltd.

วันพุธที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 13.30 – 16.30 น.

ถ่ายทอดสดผ่าน live ทางเฟซบุ๊กเพจ

อ่านรายละเอียดหนังสือ “เชื่อใจในตัวครู: กุญแจสู่การศึกษาชั้นนำฉบับฟินแลนด์” และสั่งซื้อได้ที่นี่

จัดโดย กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) ร่วมกับสำนักพิมพ์ bookscape