เสวนาสาธารณะ “FAKE NEWS IS GOOD NEWS – ได้เวลาเปลี่ยนวารสารศาสตร์”

 

สำนักพิมพ์ bookscape ร่วมกับ กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ชวนรับชม LIVE งานเสวนาสาธารณะ

 

“FAKE NEWS IS GOOD NEWS – ได้เวลาเปลี่ยนวารสารศาสตร์” 


“…’ข่าวลวง’ เป็นสิ่งที่ดีที่สุดในรอบหลายสิบปีที่ผ่านมา เพราะมันเปิดโอกาสให้วงการข่าวกระแสหลักที่มีคุณภาพได้แสดงให้เห็นว่าคุณค่าของการทำข่าวนั้นมาจากความเชี่ยวชาญ จริยธรรม หน้าที่ และประสบการณ์ …”

— ชาร์ลี เบกเกตต์ (Charlie Beckett) ศาสตราจารย์จากวิทยาลัยเศรษฐศาสตร์และรัฐศาสตร์แห่งลอนดอน (LSE)

ในยุคที่ผู้คนเชื่อมโยงกันด้วยข้อมูลข่าวสารบนโลกออนไลน์ได้ง่ายดายเพียงปลายนิ้ว ไม่ว่าสื่อ หน่วยงานวิชาชีพ หรือประชาชนทั่วไปต่างมีบทบาทเป็นผู้สร้างสรรค์และส่งต่อข้อมูลต่างๆ ในโลกโซเชียล ซึ่งแพร่หลายไปอย่างรวดเร็วในชั่วพริบตา

ปรากฏการณ์หนึ่งที่เกิดขึ้นตามมาคือ ‘Fake News’ หรือ ‘ข่าวลวง’ ซึ่งเป็นประเด็นร้อนแรงในสังคม การเกิดขึ้นของ ‘Fake News’ ชวนให้หันมาตั้งคำถามถึงคุณภาพและความน่าเชื่อถือของวารสารศาสตร์ และอาจถึงเวลาแล้วที่วงการสื่อไทย รวมถึงทุกภาคส่วนของสังคมไทย จะลุกขึ้นมาพูดคุยและหาวิธีรับมือกับหนึ่งในปัญหาสำคัญแห่งยุคสมัย ซึ่งกำลังกัดกร่อนสังคมไทยในทุกมิติ

——————–

[เวทีสาธารณะภาคเช้า]
Journalist Club : เปลี่ยน ‘ข่าวลวง’ ให้เป็น ‘ข่าวดี’ ของวารสารศาสตร์
เวลา 9.30 – 12.30 น.

? บทบาทของวารสารศาสตร์และวงการสื่อไทยในการรับมือข่าวลวงในประเทศไทย
? ข้อเสนอในการพัฒนาวารสารศาสตร์และวงการสื่อไทยเพื่อรับมือกับข่าวลวง

กล่าวเปิดงานโดย
วสันต์ ภัยหลีกลี้
ผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์

Misako Ito
Adviser for Communication and Information UNESCO Bangkok, Asia and Pacific Regional Bureau for Education

ร่วมสนทนาโดย
สฤณี อาชวานันทกุล
นักเขียน นักแปล และกรรมการผู้จัดการ ด้านการพัฒนาความรู้ บริษัท Sal Forest – ป่าสาละ จำกัด

ดร.พรรษาสิริ กุหลาบ
คณะนิเทศศาสตร์ | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

พีรพล อนุตรโสตถิ์
รักษาการผู้จัดการศูนย์ ชัวร์ก่อนแชร์ สำนักข่าวไทย

อรพิณ ยิ่งยงพัฒนา
อดีตบรรณาธิการบริหาร THE MOMENTUM

——————–

[เวทีสาธารณะภาคบ่าย]
Multi-Stakeholder Forum : รวมพลังรับมือข่าวลวงให้อยู่หมัด
เวลา 13.30 – 16.30 น.

? วิเคราะห์และพูดคุยถึงสถานการณ์และผลกระทบของข่าวลวงในสังคมไทย
? ค้นหาทางออกผ่านผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (stakeholders) ที่หลากหลาย อาทิ ตัวแทนผู้กำหนดนโยบาย ตัวแทนสมาคมวิชาชีพสื่อ ตัวแทนผู้ให้บริการออนไลน์ ตัวแทนภาคประชาสังคม

กล่าวเปิดงานโดย
ผศ.ดร.วรัชญ์ ครุจิต
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านสื่อสารมวลชน คณะกรรมการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์

ร่วมสนทนาโดย
พุทธิพงษ์ ปุณณกันต์
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

ชวรงค์ ลิมป์ปัทมปาณี
ประธานสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ

สุภิญญา กลางณรงค์
ผู้จัดการโครงการพัฒนากลไกการแก้ปัญหาข่าวลวงเพื่อสุขภาวะสังคมยุคดิจิทัล สสส.

จิระวัฒน์ ภูมิศรีแก้ว
ผู้จัดการฝ่ายนโยบายและความสัมพันธ์ภาครัฐ บริษัท กูเกิ้ล (ประเทศไทย) จำกัด

ดำเนินรายการโดย
กรรณิการ์ กิจติเวชกุล
นักจัดรายการเช้าทันโลก FM 96.5

วันเสาร์ที่ 9 พฤษภาคม 2563
เวลา 09.30 – 16.30 น.
ถ่ายทอดผ่าน Live ทางเพจ FB: bookscape

จัดโดย กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ร่วมกับสำนักพิมพ์ bookscape