งานเสวนา ‘สามัญสำนึก’ – เมื่อสามัญชนปฏิวัติ

ศูนย์วิจัย ดิเรก ชัยนาม คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมกับสำนักพิมพ์ bookscape ชวนร่วมงาน


‘สามัญสำนึก’ – เมื่อสามัญชนปฏิวัติ


ตั้งวงอ่าน ‘Common Sense’ ของโธมัส เพน หนังสือการเมืองที่ทรงอิทธิพลที่สุดในการปฏิวัติอเมริก

ร่วมสนทนาโดย

ศ.ดร.ธเนศ อาภรณ์สุวรรณ
นักวิชาการด้านประวัติศาสตร์อเมริกา
ธรรมศาสตราภิชาน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ภัควดี วีระภาสพงษ์
นักวิชาการอิสระ และผู้แปล ‘Common Sense: สามัญสำนึก’

รศ.ดร.สิริพรรณ นกสวน สวัสดี
ภาควิชาการปกครอง
คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ชวนสนทนาโดย

ผศ.ดร.ประจักษ์ ก้องกีรติ
ผู้อำนวยการศูนย์วิจัย ดิเรก ชัยนาม
คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

วันอังคารที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 13.30-16.00 น.
ณ ห้อง ร 102 ชั้น 1 คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ท่าพระจันทร์)

*เข้าร่วมฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย

หมายเหตุ: เปิดลงทะเบียนหน้างานตั้งแต่เวลา 13.00-13.30 น.
มีถ่ายทอดสดทางเพจ Direk Jayanama Research Center และเพจ Bookscape