เสวนาสาธารณะ “เมื่อบันไดหัก: มองสังคมเหลื่อมล้ำผ่านแว่นจิตวิทยา”

ไขปม “ความเหลื่อมล้ำ” ปัญหาเรื้อรังของวงการศึกษาไทยด้วยมุมมองใหม่ผ่านแว่นจิตวิทยา

“ความเหลื่อมล้ำ” มิใช่แค่ปัญหาเชิงเศรษฐกิจ แต่เกี่ยวข้องกับมุมมองเชิงจิตวิทยาอย่างลึกซึ้ง ในสังคมที่เต็มไปด้วยการเปรียบเทียบตัวเองกับคนรอบข้าง นอกจาก “ความยากจน” แล้ว “ความรู้สึกจน” คือบันไดที่แบ่งแยกผู้คนเป็นลำดับชั้น ทั้งในระดับประเทศ ชุมชม หรือกระทั่งในห้องเรียน การแก้ไขปัญหาความยากจนจึงเป็นเพียงศึกครึ่งแรกในการต่อสู้กับปัญหาการศึกษาไทย

bookscape ร่วมกับกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) ชวนร่วมขบคิดผ่านแว่นจิตวิทยาเพื่อรับมือกับศัตรูที่ซ่อนอยู่ในโจทย์ใหญ่ของวงการศึกษาไทยอย่าง “ความรู้สึกจน” มาหาคำตอบว่าปัจจัยใดที่กระตุ้นให้นักเรียนบางกลุ่มรู้สึกเช่นนั้น ความเหลื่อมล้ำส่งผลต่อประสิทธิภาพในการเรียนรู้และเติบโตของพวกเขาได้อย่างไร และมีทางใดบ้างที่เราจะขจัดความรู้สึกจนไปพร้อมกับความยากจนในระบบการศึกษา

ร่วมพูดคุยเพื่อเปิดมุมมองใหม่สู่หนทางยกระดับบันไดสังคมขั้นล่างสุด ลดระดับบันไดขั้นบนสุด และสร้าง “ความเท่าเทียม” ที่แท้จริงในโรงเรียนไทย กับ

  • ดร. สมชัย จิตสุชน ผู้อำนวยการวิจัยด้านการพัฒนาอย่างทั่วถึง สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (ทีดีอาร์ไอ)
  • เจนนิเฟอร์ ชวโนวานิช อาจารย์ประจำคณะจิตวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • อิสระ ฮาตะ Youtuber ช่อง Rubsarb และ Subdar7
  • ภก. ณภัทร สัตยุตม์ นักวิชาการด้านพฤติกรรมศาสตร์ กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.)

ชวนเสวนาโดย

  • กรรณิการ์ กิจติเวชกุล ผู้ดำเนินรายการ ‘เช้าทันโลก Move & Motivated’ FM96.5

วันเสาร์ที่ 19 มีนาคม 2565

เวลา 13.30 – 16.30 น.

ถ่ายทอดสดผ่าน live ทางเฟซบุ๊กเพจ
อ่านรายละเอียดหนังสือ “เมื่อบันไดหัก: มองสังคมเหลื่อมล้ำผ่านแว่นจิตวิทยา” ได้ที่นี่
จัดโดย กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) ร่วมกับสำนักพิมพ์ bookscape