ประกาศ จัดซื้อจัดจ้างผู้ผลิตคลิปวิดีโอเพื่อการศึกษา ในโครงการ บุ๊คสเคป x สสส.

ประกาศหาผู้ที่สนใจร่วมผลิตผลงานกับบริษัท บุ๊คสเคป ในโครงการใหม่ที่เราพัฒนาร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

 

การจ้างผลิตคลิปวิดีโอเพื่อการศึกษา เป็นส่วนหนึ่งของโครงการชุมชนเรียนรู้ออนไลน์เพื่อเด็ก เยาวชน และครอบครัว ซึ่งได้รับการสนับสนุนทุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) โดยโครงการมีเป้าหมายระยะสั้นคือการพัฒนาแพลตฟอร์ม ‘ตลาดวิชา’ และจัดสร้างชุมชนเรียนรู้ออนไลน์ โดยพัฒนาหลักสูตรความรู้ด้านเด็ก เยาวชน และครอบครัว โดย 1 ชุดวิชา ประกอบด้วยคลิปไม่ต่ำกว่า 7 ตอนสำหรับการสื่อสารผ่านแพลตฟอร์มดังกล่าว โดยเนื้อหาที่พัฒนาจะต่อยอดจากประเด็นความรู้ในหนังสือที่ Bookscape คัดสรร ผสมผสานกับความรู้ความเชี่ยวชาญจากวิทยากรในสาขานั้น ๆ

 

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมถึงรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ หรือขอบเขตของงานจ้างของสองหลักสูตรแรก ได้ที่เอกสารที่แนบไว้ด้านล่างนี้

 

หมดเขต 4 พฤศจิกายน 2565

ประกาศผลภายใน 30 พฤศจิกายน 2565

 

TOR_Course 1

 

TOR_Course 2