Bookscape Talk “Advice for Future Corpses – สบตาความตาย เติมความหมายให้ชีวิต”

เพราะ “ความตาย” อาจเป็นสิ่งเดียวที่เที่ยงแท้ในชีวิต
และเราทุกคนล้วนเป็น “ว่าที่ศพ” ในอนาคต

bookscape ชวนรับมือ เผชิญหน้า และทำความรู้จักทุกแง่มุมของความตาย
ในงานเสวนา

 

Advice for Future Corpses – สบตาความตาย เติมความหมายให้ชีวิต

ร่วมเสวนาโดย

รศ.นพ.ฉันชาย สิทธิพันธุ์
รองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ผลักดันการดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคอง

พญ.พัชรินทร์ สุคนธาภิรมย์ ณ พัทลุง
ผู้ริเริ่มโปรแกรมศิลปะบำบัดเพื่อเด็กป่วยเรื้อรังและระยะสุดท้าย

ชวนเสวนาโดย

อินทิรา เจริญปุระ
นักแสดง นักเขียน และพิธีกร

ในงานเทศกาลหนังสือ LIT Fest ครั้งที่สอง
ณ มิวเซียมสยาม ห้องสมุด ชั้นสอง
วันเสาร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ เวลา 17.00-18.00 น.