Book Talk: อ่านโลกระหว่างบรรทัด

 

 

bookscape x readery

สำนักพิมพ์ bookscape ร่วมกับร้านหนังสือออนไลน์ Readery ชวนเหล่าหนอนหนังสือร่วมสำรวจ “โลก” ที่ซ่อนอยู่ในวรรณกรรม และค้นหาเสน่ห์ผ่านตัวอักษร ในงานเสวนา

“อ่านโลกระหว่างบรรทัด”

และงานเปิดตัวหนังสือ วรรณกรรม: ประวัติศาสตร์เรื่องเล่าแห่งจินตนาการ (A Little History of Literature)

ร่วมสนทนาโดย

รศ.ดร. สุรเดช โชติอุดมพันธ์
ภาควิชาวรรณคดีเปรียบเทียบ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
และผู้แปลหนังสือ A Little History of Literature

อุทิศ เหมะมูล
นักวิจารณ์วรรณกรรม และนักเขียนรางวัลซีไรต์

นักรบ มูลมานัส 
ศิลปินอิสระ และผู้ออกแบบปกหนังสือ A Little History of Literature

ชวนสนทนาโดย

โจ วรรณพิณ และ เน็ต-นัฏฐกร ปาระชัย
ผู้ก่อตั้งร้านหนังสือออนไลน์ Readery

วันอาทิตย์ที่ 24 มิถุนายน 2561
เวลา 14.00-16.30 น.
The Reading Room สีลม 19
(ดูแผนที่ไปงานได้ที่เพจ The Reading Room, Bangkok)

*ร่วมงานฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย