งานรำลึก 100 ปี ‘ขบวนการ 4 พฤษภาคม’

 

ภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับสถาบันเอเชียศึกษา และเครือข่ายจุฬาฯ นานาชาติ (Chula Global Network) ชวนร่วมงาน

รำลึก 100 ปี ‘ขบวนการ 4 พฤษภาคม’

ขบวนการทางสังคมและวัฒนธรรมที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์จีนสมัยใหม่ พลังคนรุ่นใหม่ที่เขย่าสังคมจีน และทิ้งมรดกการเมืองใหม่ วัฒนธรรมใหม่ และภูมิปัญญาใหม่ตราบจนปัจจุบัน

พร้อมเปิดตัวหนังสือ ประวัติศาสตร์จีนสมัยใหม่ (A Bitter Revolution: China’s Struggle with the Modern World)
Rana Mitter เขียน | สุทธิมาน ลิมปนุสรณ์ แปล

ด้วยปาฐกถาพิเศษโดยผู้เขียน Professor Rana Mitter ศาสตราจารย์ด้านประวัติศาสตร์และการเมืองจีนสมัยใหม่ มหาวิทยาลัยออกซฟอร์ด

อังคารที่ 23 เมษายน 2019
13.00-16.00 น.
ณ ห้อง 105 อาคารมหาจุฬาลงกรณ์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

รานา มิตเตอร์ เป็นศาสตราจารย์ด้านประวัติศาสตร์และการเมืองจีนสมัยใหม่ประจำมหาวิทยาลัยออกซฟอร์ด ผู้ทรงคุณวุฒิของวิทยาลัยเซนต์ครอส (St. Cross College) และผู้เขียน จีนสมัยใหม่: ความรู้ฉบับพกพา (Modern China: A Very Short Introduction)

นอกจากตีพิมพ์หนังสือหลายเล่มแล้ว มิตเตอร์ยังเป็นผู้ร่วมสร้างภาพยนตร์สารคดีทางช่อง History Channel โดยเฉพาะเรื่อง กุบไลข่าน (Kublai Khan) และเขาได้รับรางวัล Philip Leverhulme Prize ในปี 2004 จากผลงานด้านประวัติศาสตร์และการเมืองจีนสมัยใหม่