เสวนาเปิดตัวหนังสือ “โบราณคดี: ประวัติศาสตร์การขุดค้นอดีตกาลแห่งมวลมนุษย์”

 

 

เจาะลึกโลกโบราณคดีอันน่าตื่นตา ขุดลึกสารพัดแง่มุมในประวัติศาสตร์การสืบเสาะเรื่องราวในอดีตของมนุษยชาติ

คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมกับ สำนักพิมพ์ bookscape และ B2S Thailand ชวนร่วมงานเสวนาเปิดตัวหนังสือ

 

A Little History of Archaeology
โบราณคดี: ประวัติศาสตร์การขุดค้นอดีตกาลแห่งมวลมนุษย์

ร่วมเสวนาโดย

ปฐมฤกษ์ เกตุทัต
นักวิชาการอิสระ อดีตอาจารย์คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

พจนก กาญจนจันทร
คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

คุณากร วาณิชย์วิรุฬห์
นักประวัติศาสตร์-อารยธรรมโบราณ
นักเขียน นักแปล และภัณฑารักษ์

ชวนสนทนาโดย
โอ๊ต มณเฑียร
ศิลปิน นักเขียน นักการศึกษาพิพิธภัณฑ์

วันเสาร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2562
เวลา 14.00-16.30 น.
ณ ร้าน B2S ชั้น 4 เซ็นทรัลเวิลด์