เข้าใจโลกใหม่ของวัยรุ่นยุควุ่นเน็ต: วัยรุ่นเอย จงซับซ้อนยิ่งขึ้น!

งานเสวนาที่จะช่วยให้เราทำความเข้าใจวาทกรรม “สังคมก้มหน้า” รวมถึงความเข้าใจผิดอื่นๆ เกี่ยวกับการใช้โซเชียลมีเดียของเด็กๆ ยุคนี้ได้อย่างถึงแก่น บอกได้คำเดียวว่าห้ามพลาด!