งานเสวนา “โลกซึมเศร้า: คลายปมโรคแห่งยุคสมัย และทางเลือกใหม่ในการเยียวยา”

bookscape ร่วมกับ สสส. ชวนร่วมเดินทางค้นหาคำตอบเบื้องลึกของ “โรค” และ “โลก” ซึมเศร้า พร้อมสำรวจหนทางเยียวยาทั้งในระดับปัจเจกบุคคลและสังคม ในงานเสวนา

“โลกซึมเศร้า: คลายปมโรคแห่งยุคสมัย และทางเลือกใหม่ในการเยียวยา”

“โรคซึมเศร้า” คือหนึ่งในประเด็นปัญหาสำคัญที่กัดกินสุขภาพจิตของสังคมในยุคปัจจุบัน โดยเฉพาะในสถานการณ์ปัจจุบันที่ผู้คนอยู่ในภาวะเปราะบางทางจิตใจเช่นทุกวันนี้

อะไรคือสาเหตุที่ทำให้ผู้คนมากมายตกอยู่ภาวะซึมเศร้า?
เหตุใดใครหลายคนจึงไม่อาจหลุดพ้นจากวังวนความเจ็บปวดได้เสียที?
หรืออาจถึงเวลาแล้วที่เราควรหันมามองโรคซึมเศร้า ในฐานะ ‘สัญญาณ’ ที่สะกิดให้ทบทวนความไม่สมดุลในชีวิต?
แล้วเราจะมีวิธีเยียวยาภาวะซึมเศร้า และค้นหาหนทางฟื้นฟูความสัมพันธ์กับสิ่งสำคัญที่เคยหล่นหายไปในชีวิตได้อย่างไร?

ร่วมสนทนาโดย

ผศ.พญ.ทานตะวัน อวิรุทธ์วรกุล
โรงเรียนแพทย์ สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์
คณะแพทยศาสตร์ รพ.รามาธิบดี

ดุจดาว วัฒนปกรณ์
นักจิตบำบัดด้วยการเคลื่อนไหว
ผู้ดำเนินรายการพอดแคสต์ R U OK

สมภพ แจ่มจันทร์
นักจิตวิทยาการปรึกษา
และผู้ร่วมก่อตั้ง Knowing Mind – ศูนย์บริการการปรึกษาเชิงจิตวิทยาและส่งเสริมสุขภาวะ

ทราย เจริญปุระ
นักแสดง นักเขียน และพิธีกร

ดำเนินรายการโดย อรพิณ ยิ่งยงพัฒนา.

วันเสาร์ที่ 25 เมษายน 2563
13.30-16.30 น.
ถ่ายทอดผ่าน Live ทางเพจ FB: bookscape

อ่านรายละเอียดหนังสือ โลกซึมเศร้า: คลายปมโรคแห่งยุคสมัย และทางเลือกใหม่ในการเยียวยา ได้ที่นี่

จัดโดย โครงการขับเคลื่อนความรู้ด้านการสร้างเสริมสุขภาวะเด็กและครอบครัว และการพัฒนาศักยภาพเยาวชน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับสำนักพิมพ์ bookscape