Highlight: Workshop “รู้จักตัวเอง รู้จักลูก เติบโตไปด้วยกัน”

bookscape ร่วมกับ สสส. ชวนพ่อแม่ผู้ปกครองที่อยากเติบโตไปพร้อมกับลูก เข้าร่วมกิจกรรม workshop ที่ชวนคุณมาทำความรู้จักตัวเอง รู้จักลูก และร่วมกันสร้างสายสัมพันธ์ที่แข็งแรงในครอบครัว สายสัมพันธ์ในครอบครัวที่แข็งแกร่งมั่นคงคือรากฐานสำคัญของชีวิตในทุกด้าน

สายสัมพันธ์พ่อแม่-ลูกที่ดีเริ่มต้นจากพ่อแม่ต้องรู้จักตัวเอง เข้าใจตัวเองในฐานะพ่อแม่ และรู้จักลูก เข้าใจลูกในแบบที่เขาเป็น เข้าใจพัฒนาการตามวัยของลูกทั้งด้านร่างกาย ความคิด และอารมณ์

หัวใจสำคัญของการสร้างสายสัมพันธ์คือการสื่อสารที่ดีในครอบครัว เพื่อนำไปสู่การยอมรับและการเคารพซึ่งกันและกัน และลดระยะห่างระหว่างพ่อแม่กับลูกให้ใกล้กันมากที่สุด โดยไม่ทำให้ฝ่ายใดอึดอัดเกินไป และในวันที่ลูกเติบใหญ่ สายสัมพันธ์นี้จะช่วยให้ลูกมีภูมิคุ้มกันทางใจ รู้จักเห็นคุณค่าในตัวเอง พร้อมฝ่าฟันอุปสรรคและเติบโตไปด้วยกัน

นำกิจกรรมโดย เมริษา ยอดมณฑป นักจิตวิทยาด้านเด็กและครอบครัว เจ้าของเพจ ‘ตามใจนักจิตวิทยา’ ผู้ก่อตั้ง ห้องเรียนครอบครัว

จัดขึ้นเมื่อวันจันทร์ที่ 14 ธันวาคม 2563 เวลา 13.00 – 16.00 น. ณ CONNEXT ชั้น 3 Clazy Cafe’ The Seasons Mall (BTS สนามเป้า)