Workshop “เพศศึกษากติกาใหม่ในโรงเรียน: เซ็กซ์ ความยินยอม และการล่วงละเมิด”

24เชิญครูทั่วประเทศสมัครเข้าร่วม workshop เปลี่ยนห้องเรียนให้เป็นพื้นที่ปลอดภัยด้วย “เพศศึกษากติกาใหม่”

เพศศึกษาแบบเดิมๆ สอนให้เกลียดเซ็กซ์และกลัวความสัมพันธ์ แทนที่จะเป็นเกราะคุ้มครองเด็กๆ เพศศึกษาแบบเก่ากลับเป็นกรอบกั้นวัยรุ่นจากความรู้ความเข้าใจและความสามารถที่จะปกป้องดูแลตัวเอง

สสส. x bookscape ชวนคุณครูชั้นมัธยมศึกษาทั่วประเทศสมัครเข้าร่วมกิจกรรมเวิร์คช็อปแบบออนไลน์


“workshop เพศศึกษากติกาใหม่ในโรงเรียน: เซ็กซ์ ความยินยอม และการล่วงละเมิด”


ความยินยอมคืออะไร ใครยินยอมได้บ้าง
การล่วงละเมิดและคุกคามทางเพศคืออะไร
ครูจะป้องกันความรุนแรงทางเพศในโรงเรียนได้อย่างไร
ครูควรทำอย่างไร เมื่อนักเรียนถูกคุกคามทางเพศ
ครูควรทำอย่างไร เมื่อนักเรียนมีเซ็กซ์ไม่พร้อม
ครูจะเป็นคนที่นักเรียนไว้ใจคุยเรื่องเซ็กซ์ด้วยได้อย่างไร

กะเทาะเปลือกมายาคติเรื่องเพศในสังคม เรียนรู้แก่นของเพศศึกษา ทำความเข้าใจเรื่องราวแสนสามัญของมนุษย์ผ่านสายตาที่เข้าใจและหัวใจที่พร้อมรับฟังแบบไม่ตัดสิน

นำกิจกรรมโดยทีม Life Skills Thailand

เมย์ – อโนพร เครือแตง
นักจิตวิทยา family therapy และผู้ก่อตั้ง Life Skills Thailand

เมย์ – ชนิตา สุขวัจนี
ผู้ร่วมก่อตั้ง Life Skills Thailand

[รู้จัก Life Skills Thailand]

Life Skills Thailand ทำงานเรื่อง sex education และ empowerment กับนักเรียน นักศึกษา คุณครู อาจารย์ และผู้ที่สนใจ ในมุมมองเรื่องเพศวิถี เพศสภาพ และความหลากหลายทางเพศ โดยพยายามสร้างความเข้าใจ ให้ชุดข้อมูล สร้างอำนาจภายใน เพื่อลดปัญหาความรุนแรงที่เกิดด้วยเหตุแห่งเพศ การล่วงละเมิดทางเพศ ผ่านการทำกิจกรรมร่วมกัน

[กำหนดการ]

ศุกร์ 22 พ.ค. 19.30-21.00 น. pre-workshop (online) – แนะนำตัว และเรียนรู้เครื่องมือออนไลน์ที่จะใช้ทำ workshop

อาทิตย์ 24 พ.ค. 13.00-16.30 น. workshop เพศศึกษากติกาใหม่ในโรงเรียน: เซ็กซ์ ความยินยอม และการล่วงละเมิด (online)

[วิธีสมัครเข้าร่วมกิจกรรม]

(1) เขียนอีเมลหัวข้อ “สมัคร workshop เพศศึกษากติกาใหม่” ส่งมาที่ [email protected]m ภายในวันที่ 8 พฤษภาคม 2563

(2) ข้อมูลประกอบการรับสมัครที่ต้องส่งทางอีเมล

ก. ประวัติส่วนตัวและผลงาน (ในเอกสารโปรดระบุชื่อ-นามสกุล อายุ โรงเรียน เบอร์ติดต่อ ผลงานและประสบการณ์ที่เกี่ยวข้อง)

ข. ความเรียงที่มีเนื้อหาครอบคลุมประเด็นต่างๆ เหล่านี้
— เหตุผลที่ต้องการเข้าร่วม workshop (เช่น เคสตัวอย่างประสบการณ์)
— ความคาดหวังจากการเข้าร่วม workshop
— การนำเอาเครื่องมือที่ได้จาก workshop ไปใช้ประโยชน์ต่อ

(3) ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือก ภายในวันที่ 13 พฤษภาคม 2563 ทางเฟซบุ๊กเพจ bookscape และอีเมลผู้สมัคร

(4) ผู้ได้รับคัดเลือกต้องโอนเงินค่ามัดจำ 1,000 บาท เข้าบัญชี
บจก.บุ๊คสเคป ธนาคารกสิกรไทย บัญชีเลขที่ 037-2-64728-0
เพื่อเป็นการยืนยันการเข้าร่วม workshop ภายในวันที่ 16 พฤษภาคม 2563 และแนบหลักฐานการโอนเงินพร้อมรายละเอียดบัญชีสำหรับรับเงินคืน มาพร้อมอีเมลยืนยันการเข้าร่วม workshop มิเช่นนั้นถือว่าสละสิทธิ์ ทั้งนี้ทางโครงการจะคืนเงิน 1,000 บาทให้เต็มจำนวน ภายหลังจากได้เข้าร่วมกิจกรรมครบทั้งสองวัน

[เงื่อนไขการเข้าร่วมกิจกรรม]

– เป็นครูที่กำลังสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นหรือตอนปลาย
– สามารถใช้เครื่องมือ online ในการ workshop ได้ (เช่น โปรแกรม zoom)
– สามารถร่วมกิจกรรมได้ตลอดการปฐมนิเทศและ workshop
– อ่านหนังสือ “เพศศึกษากติกาใหม่ : ไกด์บุ๊คว่าด้วยความยินยอม เซ็กซ์ และความสัมพันธ์ที่ดีสำหรับวัยรุ่น” (Consent) ก่อนการเข้าร่วม workshop (ทีมงานจะจัดส่งหนังสือให้ล่วงหน้าโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย)

* รับจำนวนจำกัด 15 คน
* เมื่อเข้าร่วม workshop ครบตามเงื่อนไข ผู้เข้าร่วมจะได้รับประกาศนียบัตรจากโครงการ

ดูรายละเอียดหนังสือ “เพศศึกษากติกาใหม่: ไกด์บุ๊คว่าด้วยความยินยอม เซ็กซ์ และความสัมพันธ์ที่ดีสำหรับวัยรุ่น” ได้ที่นี่

จัดโดย โครงการขับเคลื่อนความรู้ด้านการสร้างเสริมสุขภาวะเด็กและครอบครัว และการพัฒนาศักยภาพเยาวชน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ โดย สสส. (สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ) : ThaiHealth และสำนักพิมพ์ bookscape

สอบถามเพิ่มเติมได้ทาง inbox เพจ Bookscape : m.me/bookscape.co