เสวนาสาธารณะ “เพศศึกษาสนทนา: ความยินยอม เซ็กซ์ และความสัมพันธ์ที่ดีสำหรับวัยรุ่น”

หากคุณไม่รู้ว่าจะคุยเรื่องเพศกับลูกๆ อย่างไร หากคุณมองว่าเซ็กซ์เป็นเรื่องอันตราย หากคุณคิดว่าเพศศึกษาเป็นเครื่องมือป้องกันไม่ให้วัยรุ่นมีเซ็กซ์ อาจถึงเวลาที่คุณต้องเปลี่ยนความคิดเสียใหม่

Bookscape ร่วมกับ สสส. และ dtac ชวนมาเปลี่ยนและเปิดมิติใหม่ของบทสนทนาเรื่องเพศ ที่จะช่วยให้วัยรุ่นมีเซ็กซ์และความสัมพันธ์ที่เสมอภาค ปลอดภัย และมีความสุขกว่าเดิม ในเวทีเสวนาสาธารณะ

“เพศศึกษาสนทนา: ความยินยอม เซ็กซ์ และความสัมพันธ์ที่ดีสำหรับวัยรุ่น”

วันเสาร์ที่ 4 เมษายน 13.30-16.30 น. ทางเพจ bookscape

วงชวนคุย-ชวนคิด-ชวนอ่านหนังสือ เพศศึกษากติกาใหม่: ไกด์บุ๊คว่าด้วยความยินยอม เซ็กซ์ และความสัมพันธ์ที่ดีสำหรับวัยรุ่น (Consent: The New Rules of Sex Education)

พบกับแนวทางการพูดคุยหลากหลายประเด็นเรื่องเพศกับวัยรุ่นอย่างเข้าอกเข้าใจ เปิดใจ และอบอุ่นใจ
– จะเริ่มมีเซ็กซ์เมื่อไหร่ดี
– วิธีคุมกำเนิดแบบไหนปลอดภัยสุด
– ทำอย่างไรดีหากถูกเพื่อนล่วงละเมิดทางเพศ
– หากอีกฝ่ายไม่พูดว่า “ไม่” แปลว่า “ได้” หรือเปล่า
– ฯลฯ

เปิดประเด็นในหัวข้อ “ร่างกายฉัน ฉันเลือกเอง: มิติใหม่เพศศึกษาสำหรับวัยรุ่น”
โดย ณัฐยา บุญภักดี
ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนสุขภาวะเด็ก เยาวชน และครอบครัว สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

ร่วมเสวนาโดยผู้เชี่ยวชาญด้านเพศและความสัมพันธ์ ผู้ผ่านประสบการณ์ทำงานกับวัยรุ่นมามากมาย ที่จะมาแลกเปลี่ยนแง่มุมเชิงสังคมและข้อเท็จจริงทางวิทยาศาสตร์ รวมทั้งแนะแนวทางการสื่อสารเรื่องเพศกับวัยรุ่น

รองศาสตราจารย์ ดร.ชลิดาภรณ์ ส่งสัมพันธ์
คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ #ทวีตรัก

พญ.ธันยนันท์ กังวาฬพรโรจน์
กลุ่มบางรักโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

เบญจรัตน์ จงจำรัสพันธ์
นักจิตวิทยาพัฒนาการประจำโรงเรียน

พิช – วิชญ์วิสิฐ หิรัญวงษ์กุล
นักแสดง นักร้อง และนักเขียน

ชวนสนทนาโดย
ตี้ – ธิดารัตน์ เจริญชัยชนะ
ผู้แปลหนังสือ “เพศศึกษากติกาใหม่” (Consent)

จัดโดยโครงการขับเคลื่อนความรู้ด้านการสร้างเสริมสุขภาวะเด็กและครอบครัว และการพัฒนาศักยภาพเยาวชน สสส. ร่วมกับสำนักพิมพ์ bookscape และ dtac